Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaatdoelstellingen en energietransitie

D66 wil werken naar een 100% CO2 -neutrale elektriciteitsvoorziening. Daarbij zetten we in op een brede energiemix en sluiten dus geen enkele vorm uit. D66 zet in op het minimaal behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs: 95% minder CO2 in 2050 en 49-55% minder CO2 in 2030. De Provincie speelt hierin een belangrijke rol. D66 wil de ambities en doelstellingen vastleggen in regionale energietransitieplannen die samen met gemeenten, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners (coöperaties) tot stand komen. Om doelen voor het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving te halen wil D66 dat de Provincie gemeenten ondersteunt om warmteplannen te maken. Daarnaast pleit D66 ervoor om grootverbruikers, mkb en particulieren te helpen om energie te besparen en duurzame energiebronnen te vinden en te delen. De Alliantie Nieuwe Energie, een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, woningcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten, waterschappen en kennisinstellingen is een waardevol initiatief.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019