Steun ons en help Nederland vooruit

Grootschalige energieopwekking

Samen met energiebedrijven, grote gebruikers en andere overheden moet de Provincie de leiding nemen om energiedistributie en -transportnetwerken gereed te maken voor grootschalige energieopwekking door particulieren en bedrijven. Opslag maakt hier een belangrijk deel van uit. De Provincie moet hiervoor zo snel mogelijk een energieatlas maken. In deze atlas wordt de energievraag van gebouwen, wijken en industrieterreinen in kaart gebracht en uitgelegd hoe deze stapsgewijs duurzaam in wordt gevuld. Ook dient hierin omschreven te worden hoe landelijke doelstellingen ten minste worden gehaald. De Provincie moet hierin een aanjagende en controlerende taak hebben.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019