Steun ons en help Nederland vooruit

Geluidoverlast en uitstoot

Daarnaast kan de Provincie schoner rijden nog meer bevorderen. D66 wil de uitstoot van stikstof en fijnstof verder verminderen door vervoersbedrijven te stimuleren zo schoon mogelijk te rijden. Bij weginrichting en infrastructuur dient de luchtkwaliteit als belangrijke factor bij de besluitvorming meegenomen te worden.

D66 hanteert als uitgangspunt de WHO-normen voor schone lucht. De uitstoot van fijnstof komt voornamelijk door de gebruiker zelf (middels banden en remmen). De Provincie kan echter wel stimuleren dat deze auto’s zo min mogelijk uitstoten door het bevorderen van groene golfzones, door de cyclus van verkeerslichten aan elkaar te koppelen en aan te passen aan de gemiddelde rijsnelheid.

Ook dient de Provincie geluidoverlast door auto’s te verminderen. D66 kiest voor investeren in een vermindering van de geluidoverlast van wegen die door of langs woonkernen gaan. D66 zet in op meer 60 km/u zones in plaats van 80 km/u, maar kiest ook voor geluiddempend asfalt, bosschages of geluidsschermen. D66 vindt het van belang dat er bij het plaatsen van geluidsschermen altijd wordt gekeken naar een goede inpassing hiervan in het landschap.

De schermen mogen niet onevenredig ingrijpen in het zicht op onze prachtige natuurgebieden of de lokale en regionale bedrijven.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019