Steun ons en help Nederland vooruit

Een leven lang ontwikkelen

Daarnaast willen we om- en bijscholing stimuleren in het kader van ‘een leven lang ontwikkelen’. In Overijssel zien we goede initiatieven vanuit het onderwijs, bijvoorbeeld de leven lang ontwikkelen-tak van ROC Twente (Endoor) en Saxion (Parttime School). D66 stelt voor om een concreet provinciaal actieplan ‘leven lang ontwikkelen’ op te stellen, waarbij een pact gesloten wordt tussen onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven om vraag en aanbod naar deze vormen van scholing in Overijssel beter aan elkaar te verbinden. Dit sluit aan bij de notitie doorontwikkeling Techniekpact Oost 2020 en het advies van de SER Overijssel over de veranderende arbeidsmarkt. Bovendien vormen de verschillende Human Capital Agenda ́s een verbindende schakel tussen het onderwijsaanbod en de arbeidsmarkt. D66 steunt deze Agenda ́s, die opgesteld zijn door ondernemers, kennisinstellingen en overheid in de regio’s.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019