Steun ons en help Nederland vooruit

Echt circulair

Een circulaire- of kringloopeconomie is een economisch systeem waarin geen eindige grondstoffen worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Een echt circulaire economie is noodzaak als we zien hoe snel onze fossiele grondstoffen opraken en het klimaat onder druk staat. Internationaal denken én handelen vormen voor D66 belangrijke uitgangspunten voor het economisch beleid in Overijssel. Op provinciale schaal zijn er veel mogelijkheden. Zo kunnen we de economie – en vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) – duurzaam laten groeien een doelgerichte overgang naar een circulaire economie stimuleren. Dat vergt een omslag in ons denken en handelen en de manier waarop we regels vastleggen. Waar bestaande regelgeving een belemmering is voor de overgang naar een circulaire economie, zal D66 zich sterk maken om deze regels aan te passen of te schrappen.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019