Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame erven

D66 wil de ontwikkeling van nieuwe ‘duurzame’ erven mogelijk maken. In het huidige investeringsprogramma ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’ is aandacht voor het verminderen / opruimen van leegstaande agrarische erven. D66 ziet een kans om dergelijke erven, voor wonen voor alle generaties, in nieuwe buurtschappen mogelijk te maken. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de nieuwe erfbebouwing een groter beslag op de groene ruimte legt dan de opgeruimde agrarische bebouwing. Zo versterken we het landelijk gebied. Nieuwe vormen van energieopslag (buurtbatterijen) passen daar ook binnen. D66 wil dat de Provincie met initiatiefnemers de mogelijkheden verkent, belemmerende regels beperkt en dergelijke projecten faciliteert, in nauwe afstemming met de betreffende gemeente.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019