Steun ons en help Nederland vooruit

Drinkwater

Samen met Vitens en de waterschappen moet de Provincie zorgen dat de (drink)watervoorzieningen op peil blijven en bodem- en grondwater beschermd wordt. D66 wil dat de Provincie en de waterschappen meer directe invloed krijgen op de waterstand in natuur- en landbouwgebieden. De Provincie moet zich ook als aandeelhouder van waterleidingbedrijven actief bemoeien met beleid rondom de drinkwatervoorziening.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019