Steun ons en help Nederland vooruit

Digitale dienstverlening

D66 ziet daarbij tevens kansen voor het benutten van digitale dienstverlening. Nu overal snel internet beschikbaar komt kunnen nieuwe diensten thuis aangeboden worden die enerzijds antwoord geven op individuele (zorg)behoeften en anderzijds ook bijdragen aan levensgeluk, welzijn en veiligheid in de eigen omgeving. D66 wil dergelijke dienstverlening bevorderen en ruimte maken voor pilots en experimenten die bijdragen aan maximale inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen. Digitalisering is daarbij niet een doel op zich. De dienstverlening aan inwoners zonder digitale vaardigheden mag niet verslechteren.

D66 constateert dat bij overdracht van gegevens van hulpvragers door professionals nog veel extra handelingen nodig zijn. Dit is niet meer van deze tijd. Digitale middelen kunnen fouten en dubbel werk voorkomen. Regio’s die nieuwe technieken benutten moeten bij de opstart van dergelijke programma’s gebruik kunnen maken van tijdelijke ondersteuning vanuit een sociaal innovatiefonds.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019