Steun ons en help Nederland vooruit

Diepe ondergrond

De diepe ondergrond is de laatste jaren hoger op de agenda komen te staan. Dit komt niet alleen door de aardbevingen door gaswinning in Groningen. Ook in Overijssel zijn activiteiten op diepten groter dan enkele tientallen meters meer en meer in de belangstelling komen staan. Denk aan afvalwaterinjecties, zoutwinning en gaswinning. D66 wil dat de Provincie nauw samenwerkt met gemeenten, waterschap en Rijksoverheid. Het is de diepe ondergrond van ons allemaal. D66 wil hier verantwoord mee omgaan. Dat betekent: kansen benutten, bijvoorbeeld voor duurzame energie. Maar ook: risico’s beperken, zeker waar het de generaties na ons betreft. Ons standpunt is daarom dat we geen afval in de grond stoppen. D66 wil dat de Provincie maximaal gebruik maakt van haar adviesrecht bij beleid van de Rijksoverheid over de diepe ondergrond.

In 2017 stelde de Provincie een visie op de ondergrond vast. D66 wil dat er ook een provinciale visie op de diepe ondergrond komt. Daarbij is ons uitgangspunt: geen afval in de bodem. Wel zien wij kansen voor aardwarmte en de opslag van warmte en koude als buffer. Een mooi voorbeeld is de installatie voor geothermie voor de tuinbouw in Kampen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019