Steun ons en help Nederland vooruit

De komende vier jaar gaat D66 voor

De komende vier jaar gaat D66 voor:

 • Met voorrang stimuleren van een circulaire economie. Uitsluitend economische subsidies en fondsen verstrekken aan initiatieven met een duurzaam karakter.
 • Een Provincie die zelf het voorbeeld geeft als het gaat om circulair aanbesteden.
 • De kans op een betaalde baan vergroten, onder andere door bij- en omscholing beter inte zetten.
 • Actief verbinden van partners en bedrijfsleven voor om- en bijscholing door het sluitenvan een ‘leven lang ontwikkelen’-pact tussen overheden, onderwijsinstellingen,

  maatschappelijke partners en bedrijfsleven.

 • Het stimuleren van kennisclusters omtrent circulair bouwen.
 • Het verder stimuleren van werken over de grens in Duitsland, onder andere doorwettelijke belemmeringen te agenderen in Den Haag en ons hard te maken om die

  barrières weg te nemen.

 • Investeren in onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt zodat bedrijven aangeschikt personeel komen en een ‘braindrain’ uit onze provincie wordt voorkomen.
 • Het stimuleren van samenwerking in regionale verbanden, ook over de landsgrens metNoordrijn-Westfalen en Nedersaksen.
 • Snelle en eenvoudigere afhandeling van subsidieaanvragen.
 • Een sociaal innovatiefonds waar gemeenten een beroep op kunnen doen voorinnovaties binnen het sociale domein.
  Dat doen we samen met bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke partners.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019