Steun ons en help Nederland vooruit

De komende vier jaar gaat D66 voor:

 • Schonere overheidsfinanciën (‘de vervuiler betaalt’), die bovendien simpeler en toekomstbestendig zijn.
 • Stimuleren van de samenwerking met inwoners, bedrijven, onderwijs, gemeenten, maatschappelijke partners en de waterschappen, al in een zo vroeg mogelijk stadium.
 • Een aanjagende, faciliterende en verbindende rol voor de Provincie. Als belangrijke thema’s blijven liggen, dan is het aan de Provincie om te sturen op gedragen afspraken en resultaat.
 • Inspraak voor inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium. We willen van traditionele inspraak naar het nieuwe beginspraak en dat vraagt om een andere bestuursstijl.
 • Een stimuleringsfonds oprichten om succesvolle en vernieuwende initiatieven voor participatie en inspraak in de Provincie te stimuleren.
 • Een openbare hoorzitting voorafgaand aan benoeming van bestuurders. D66 is voor meer democratische controle op de macht.
 • Het recht van amendement voor inwoners.
 • Het mogelijk maken van een bindend referendum, onder nieuwe voorwaarden.
 • Meer geld van het Rijk (zodat onafhankelijkheid is gegarandeerd) voor lokale en

provinciale omroepen.

 • Een betere positie en meer invloed voor jongeren in de Staten.
 • Ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van innovaties binnen het sociale

  domein.

 • Overijssel als de senior-vriendelijkste provincie van Nederland.
 • Geen verhoging van de lasten voor de inwoners van Overijssel

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019