Steun ons en help Nederland vooruit

De komende vier jaar gaat D66 voor:

 • Aandacht voor zowel regionale als lokale cultuurinitiatieven die van grote invloed zijn op de verbinding in de samenleving (zowel een plaatselijk harmonieorkest als het Orkest van het Oosten).
 • Het stimuleren van sterke stedelijke cultuurregio’s.
 • Goede bescherming en verduurzaming van historische landgoederen, gebouwen en de Overijsselse landschappen.
 • Het ondersteunen en verder stimuleren van projecten die kinderen en jongeren in aanraking laten komen met verschillende vormen van sport en cultuur.
 • Het stimuleren van gemeentelijke programma’s voor sport en bewegen.
 • Investeren in breedtesport en het stimuleren van innovaties op dit gebied.
 • Het verduurzamen van sportaccommodaties en het stimuleren van sporten en bewegen.
 • Het behouden van topsportlocaties.
 • Het steunen van regio-overstijgende sportevenementen. Samen met gemeenten en

  belangenorganisaties de promotie van ons mooie Overijssel versterken.

 • Passende voorzieningen met aandacht voor elektrisch laden en voldoende

  camperplaatsen.

 • Het steunen van lokale en bovenregionale spraakmakende evenementen met oog voor

  voldoende spreiding over de Provincie en aan te spreken doelgroepen, en onder voorwaarde van hergebruik van zoveel mogelijk materialen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019