Steun ons en help Nederland vooruit

De keuzes van D66

In alle keuzes die D66 maakt, zit een gemene deler. Wij vertrouwen op de kracht van alle mensen, belonen bijzondere prestaties, delen de welvaart, kijken over grenzen heen en koesteren onze gedeelde waarden en grondrechten. Kansengelijkheid begint in het onderwijs en daarom nemen wij – ook op het niveau van de Provincie – onze verantwoordelijkheid. Initiatieven die de sociale samenhang vergroten zijn belangrijk. Daarom ondersteunen we als Provincie Overijssel cultuur, sport en inwonerinitiatieven zoals collectieve energieopwekking.

Daarbij laten we het initiatief zoveel mogelijk bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, maar ondersteunen en helpen we samenwerking te organiseren. Om die reden wil D66 dat het budget voor het stimuleren van sociale cohesie wordt verdubbeld en dat er een fonds komt voor goede ideeën van inwoners van onze provincie die de leefbaarheid in dorpen, steden en op het platteland vergroten.

De komende vier jaar gaat D66 voor:

 • Een schone, duurzame leefomgeving in een vitaal en innovatief platteland.
 • ‘Beginspraak’ voor inwoners.
 • Een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, mee kan doen en

  niemand buitenspel staat.

 • Het vergroten van de sociale samenhang door initiatieven van inwoners te steunen.
 • Het stimuleren van de samenwerking met onze Duitse buren door grensoverschrijdend

  denken en werken.

 • Optimale bereikbaarheid en mobiliteit.
 • Het versterken van de samenwerking tussen provincies, gemeenten en maatschappelijke

  organisaties.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019