Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuurparticipatie

Je kunt van cultuur genieten, maar we moeten niet vergeten dat cultuur vaak ook een kwestie is van doen. Samen of alleen cultuur maken geeft kleur aan de samenleving. D66 wil kleinschalige cultuurinitiatieven ruimte blijven geven. Cultuur is iets van en voor álle inwoners! D66 wil daarom een goede balans tussen lokale en bovenlokale cultuur. Een regionale schouwburg is belangrijk, maar een lokaal harmonieorkest met veel leden is ook van grote invloed op de cultuurbeleving van de inwoners. De overheid stuurt overigens niet op de inhoud van de cultuur.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019