Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale innovatie

D66 wil dat innovatiebeleid draait om het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarom moeten vernieuwing, zelfredzaamheid van inwoners en sociale samenhang de kern zijn van regionaal innovatiebeleid. D66 denkt daarbij ook aan een lang en gezond leven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder andere jeugdbeleid, de uitvoering van de wet Maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. D66 ziet dat er op deze terreinen, door toenemende vraag en knellende budgetten, geen geld meer over is voor innovatie. D66 wil niet dat de Provincie financieel bijdraagt om gemeentelijke tekorten af te dekken, maar wil gemeenten wel de mogelijkheid bieden gebruik te maken van een sociaal innovatiefonds. Dit tijdelijk (deels revolverende) fonds moet beschikbaar zijn voor gemeenten die op het sociale domein innovaties willen doorvoeren die bijdragen aan snellere, kwalitatief betere dienstverlening en betere zorg voor inwoners.

D66 stimuleert gemeenten dit op regionale schaal te realiseren zodat meer innovatie- en implementatiekracht ontstaat

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019