Steun ons en help Nederland vooruit

Biodiversiteit

De biodiversiteit gaat snel achteruit. Dit is een gevaar voor ieders leven. Immers, als bijen niet meer bestuiven, is er geen voedsel meer. Een groeiende zorg is het versnelde tempo waarmee insecten uitsterven. D66 wil dat de Provincie vaart zet achter het ophanden zijnde Deltaplan biodiversiteit.

Samen met partners en inwoners wil D66 dat de Provincie inwoners stimuleert om insectvriendelijke maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het zaaien van inheems bloemzaad. D66 wil een stimulans geven aan de biodiversiteit en het landschap de kans geven om zichzelf te herstellen van uitputting, achteruitgang stoppen en toewerken naar verbetering van de biodiversiteit. Dat doen we onder andere door natuurinclusief te boeren, natuurgebieden robuuster te maken, onze groene ruimte natuurlijk te onderhouden en door zorgvuldiger om te gaan met wat onze aarde aankan. D66 wil dat in de Provincie geen schadelijke bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden door deze te vervangen voor milieu- en diervriendelijke alternatieven. D66 wil landbouw die in balans is met natuur en biodiversiteit.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019