Steun ons en help Nederland vooruit

Bewustwording

D66 gaat uit van de eigen kracht van de inwoners van Overijssel. Door deel te nemen en bij te dragen aan landelijke bewustwordingscampagnes omtrent klimaatverandering en – adaptatie wil D66 de inwoners wijzen op de kansen die inwoners zelf kunnen pakken en hen indien nodig daarbij financieel ondersteunen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van natuurlijke afwatering, groen aan gevelplaten, groene daken en meer groen in tuinen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019