Steun ons en help Nederland vooruit

Arbeidsmarkt

In betrekkelijk korte tijd is de arbeidsmarkt in Overijssel ‘omgeklapt’ van betrekkelijk ruim naar zeer krap. Steeds meer ondernemers hebben moeite om hun vacatures in te vullen. De SER Overijssel ziet het tekort aan arbeidskrachten – al in meerdere sectoren – als de grootste belemmering voor verdere economische groei in onze provincie. Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Niet iedereen heeft een goede uitgangspositie om een betaalde baan te vinden en niet alle banen kunnen vervuld worden door de juiste mensen. En onderwijsinstellingen kunnen zich onvoldoende snel aanpassen aan de veranderende vraag van bedrijven naar nieuw personeel. Zo zijn er bijvoorbeeld onvoldoende gekwalificeerde mensen die in staat zijn de principes van circulair bouwen toe te passen. Of in de installatietechniek, waar andere vaardigheden gevraagd worden door de inzet van warmtepompen, zonnepanelen, aardwarmte in plaats van gaskachels en cv-ketels. Het kost tijd om deze mismatch op te lossen. Daarom moeten we enerzijds aandacht geven aan het werven en binden van internationale kenniswerkers (onder andere via expat centers) en anderzijds onze eigen inwoners blijvend om- en bijscholen. Arbeidspotentieel speelt een steeds belangrijkere rol in het faciliteren van de groei van bedrijven. D66 wil dat de Provincie door gaat met het ondersteunen van ‘Human Capital Agenda’s’1 en in regionaal verband partners en ondernemers ondersteunt bij deze snelle verandering.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019