Steun ons en help Nederland vooruit

Afvalloze samenleving

De provincie heeft een grote en belangrijke rol in het verduurzamen en stimuleren van de regionale economie. Een toekomstbestendige economie is schoon, energieneutraal, gefundeerd op de kansen die circulariteit biedt en volledig in lijn met de zeventien uitgangspunten van de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties. Het steeds gebruiken van nieuwe grondstoffen put de aarde uit. Het verwerken van afval kost geld en energie. D66 wil dat al het afval gezien gaat worden als grondstof, bijvoorbeeld voor recycling of het opwekken van energie. Onze ambitie is: Overijssel vanaf 2030 een afvalloze samenleving. Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk wordt onttrokken aan de natuur en circulaire processen zo veel mogelijk de standaard worden in productieketens. Een duurzame toekomst vereist een circulaire economie. Provincies hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie gaat plaatsvinden. Om te beginnen door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te ondersteunen. Maar de Provincie kan dat natuurlijk niet alleen. D66 wil dat de Provincie jaarlijks een Circulair Award uitreikt aan het meest circulaire bedrijf van Overijssel.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019