Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 november 2019

“Sociale innovatie” op provinciale agenda

Gedeputeerde Roy de Witte reageerde positief op ons initiatief voor extra aandacht voor sociale kwaliteit en innovatie. Bij de begroting 2020 die deze week is behandeld hebben we een amendement ingediend om budgetgeld te regelen voor een gedegen plan van aanpak van problemen in de zorg- en welzijnssector (lees het hele amendement hier). Volgens de gedeputeerde is er voldoende geld beschikbaar dus daar zit geen probleem. Nu moet de inhoud nog concreet vorm krijgen.

In ons amendement geven we een aantal voorbeelden waarvan wij menen dat door innovatiemiddelen meer snelheid en/of verbreding mogelijk is. Het los aanpakken van issues moeten we op het sociale domein niet (meer) willen. Daarom zetten we in op structurele verbeteringen. Zo willen we zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen bij het doorvoeren van innovaties zoals de vermindering van de administratieve werkdruk en logistieke optimalisaties, bij sterkere regionale samenwerking en de invoer van e-health toepassingen. Volgend jaar komt er een nieuwe nota over de sociale kwaliteit / sociale kracht van Overijssel. Die wachten we in spanning af en zullen het beleid vervolgens toetsen op onze ambitie zoals die ook verwoord is in ons verkiezingsprogramma.

Huisartsentekort

Daarnaast hebben we deze week een motie van de ChristenUnie gesteund die oproept om het huisartsentekort aan te pakken. Hierbij gaat het immers om een belangrijke basisvoorziening. Voldoende huisartsen en andere zorgprofessionals  leggen het fundament voor het goed thuis kunnen (blijven) wonen. Dat willen we natuurlijk voor iedere inwoner van onze provincie mogelijk maken.

Ook al is zorg en welzijn in eerste instantie verantwoordelijkheid van rijk en gemeenten kan de provincie wel degelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van tekorten en verbeteringen in de zorg.