Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juli 2021

Ruime meerderheid voor steun Special Olympics na motie D66 Overijssel

De Special Olympics komen in 2022 naar Twente en dat is volgens D66 Overijssel een geweldige impuls voor de regio, voor Overijssel als sportprovincie, maar bovenal voor de duizenden sporters met een verstandelijke handicap die aan dit topevenement meedoen. We vinden het belangrijk dat de organisatie breed gesteund wordt. D66-Statenlid Renilde Huizenga diende daarom woensdag 30 juni een motie in die de provincie oproept om met de indienende fracties en de organisatie naar voldoende middelen te zoeken om de begroting sluitend te krijgen. De motie kon rekenen op een zeer ruime meerderheid (43 voor en 2 tegen).

Tekort dreigt roet in het eten Special Olympics te gooien

De organisatie van de Special Olympics is inmiddels in volle gang, maar pas in september zal een definitieve knoop worden doorgehakt. Dat betekent dat de begroting van het evenement dan grotendeels rond moet zijn, maar een tekort van nu nog 200.000 euro dreigt roet in het eten te gooien. Renilde: “Het is prachtig dat de provincie 225.000 euro heeft toegekend aan dit mooie evenement, maar gezien het gat in de begroting zouden graag willen dat de provincie alsnog het gehele aangevraagde bedrag van 300.000 euro toekent. De veertien Twentse gemeenten dragen al een groot deel van de begroting, het bedrijfsleven en landelijke fondsen leveren ook een fors aandeel.”

Meer nodig dan alleen gesprek over Special Olympics

Tijdens de bespreking van de motie woensdag in het Provinciehuis deed de verantwoordelijk gedeputeerde de toezegging dat hij in gesprek zou gaan met de organisatie. Maar er is meer nodig dan alleen een gesprek, zo gaf Renilde GS mee. En dus riep ze met haar motie GS op om binnen een week met de indieners van de motie in gesprek te gaan en daarna ook me de organisatie van de Special Olympics om dekking te vinden. En mocht dat niet lukken, dan dient er een alternatief plan komen om het evenement toch door te laten gaan. De motie kon op een zeer ruime meerderheid rekenen, alleen de SGP stemde tegen.

Special Olympics voldoet aan alle voorwaarden Sport- en Beweegakkoord

De Special Olympics verdienen bijzondere aandacht, meent Renilde. Volgens haar sluit het evenement prima aan op het provinciaal evenementenbeleid. Daarnaast voldoet het aan alle randvoorwaarden die zijn afgesproken in het Overijssels Sport- en Beweegakkoord. Bovendien geeft het evenement een sterke impuls aan een blijvende infrastructuur voor G-sporters. “Dit evenement benadrukt nog eens extra dat sport voor iedereen toegankelijk is en mede zorgt voor een verhoging van deelname en integratie aan een wijdverbreide gezonde en actieve leefstijl.”

Een belangrijk moment voor duizenden G-sporters

In september bepaalt de organisatie van de Special Olympics of de editie in 2022 in de Twentse gemeenten door kan gaan. Een voorwaarde daarvoor is dat 85 procent van de begroting rond moet zijn. Dat is nu nog niet het geval, maar als als er nu in overleg met de organisatie toch voldoende dekking gevonden worden, dan kan er wel aan het criterium worden voldaan. Een belangrijk moment dus voor al die duizenden G-sporters die volgend jaar zomer niets liever willen dan naar Twente komen om te laten zien wat ze in huis hebben.

Lees ook:
Sport en bewegen