Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 november 2021

Risicobeheersing

Deze week bespraken we de begroting in de Provinciale Staten, een belangrijk document in de P&C cyclus. Onze fractievoorzitter Wybren Bakker deed de algemene beschouwingen.

Daarnaast hebben we actief samengewerkt met andere partijen voor gezamenlijke amendementen en moties. Ook kwamen we zelf met een motie gericht op risicobeheersing, deze is uiteindelijk aangehouden. Nog niet iedereen was er klaar voor om dit nu te omarmen, maar wij vertrouwen erop dat dit over niet al te lange tijd gaat gebeuren.

Waarom risicobeheersing? Hieronder mijn bijdrage aan deze motie.

 

Naarmate onze samenleving complexer en onvoorspelbaarder wordt, nemen de risico’s die we nemen toe.

Door crisis neemt ook de beheersing ervan verder toe. Steeds meer komt het gevoel op: Pech moet weg.

Als er incidenten plaatsvinden wordt gezocht naar de verantwoordelijke en die moet het liefst het veld ruimen.

Dit is terecht als er sprake is van duidelijk aanwijsbaar falen, het komt echter ook voor dat complexiteit en dynamiek tot niet te voorziene gevolgen leidt.

 

Tegenover deze ontwikkelingen staat een luide roep om minder regels, meer ondernemerschap en het geven van ruimte om de samenleving vorm te geven.

Het is de kracht het midden te vinden tussen deze uitersten. Dat past ook bij D66

  1. Risico’s kennen, maar ze ook durven nemen
  2. Ruimte geven zonder de veiligheid in gevaar te brengen
  3. Leren en niet per se afrekenen.

 

Dit nemen van risico’s op basis van volledige en juiste informatie, hoort bij het realiseren van plannen en ambities.

Volledige zekerheid is niet te koop. Leven in volstrekte veiligheid is onmogelijk.

 

Als PS, maar ook GS kunnen wij slechts een klein percentage van de informatie overzien die onder onze verantwoordelijkheid circuleert, maar als PS hebben wij wel een rol bij risicobeheersing:

Kaderstellend omdat een risicoinventarisatie vooraf inzicht geeft. Controlerend omdat monitoring van risico’s belangrijke informatie geeft over de voortgang en de beheersing van het project.

Relevantie is het sleutelbegrip. Het geeft ons zicht op hoe we de juiste keuzes kunnen en moeten maken.

De grote infrastructurele projecten nemen een fors deel van ons weerstandsvermogen in beslag, hier meer zicht op krijgen is essentieel voor onze rol en voor sturing op grote uitgaven, vandaar dat ik een motie indien bij deze begroting. Risicobeheersing Grote Infrastructurele projecten.