Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Regionale samenwerkingsverbanden moeten transparanter

Statenleden en gemeenteraadsleden moeten meer invloed en inzicht krijgen in samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen zoals bijvoorbeeld een gemeentelijk onderwijsbeleid. D66 Overijssel vindt deze openbaarheid noodzakelijk voor de democratie. Deze regelingen zijn nu – ook in regionaal verband – nog vaak onzichtbaar en onvoldoende openbaar, aldus de partij. Daarom wil D66 een conferentie organiseren om de regionale democratie te versterken. D66 diende hiertoe een motie in tijdens de begrotingsbehandeling van Provinciale Staten.

 

Provincies en gemeente zitten in Nederland in veel gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende verkozen organen met, vaak, een bestuur op afstand. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. En dat gebeurt nu nog onvoldoende, aldus D66.
Gerrit van Hofwegen (Statenlid D66 Overijssel): “Het is niet altijd duidelijk hoe je als Statenlid je invloed kunt laten gelden in samenwerkingsverbanden. In regionaal verband wordt daar ook amper over gesproken. Dat is slecht voor de democratie en moet aangepakt worden. Zodat we maximale transparantie, openheid en democratische invloed bereiken, ook in regionaal verband.”

 

De motie van D66 is met een toezegging van de Commissaris van de Koning voldoende behandeld. De Commissaris van de Koning neemt de strekking over. D66 roept alle lokale volksvertegenwoordigers op zich ook aan te sluiten bij deze regionale conferentie over democratie. Voor een sterke regionale democratie.