Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Regenboog stembusakkoord moet beleid worden

D66-fractievoorzitter Wybren Bakker dient vandaag een initiatiefvoorstel in voor versterking van de positie van lhbti’ers in Overijssel. Het voorstel baseert op het Regenboog stembusakkoord, dat onder medewerking van alle Overijsselse regioverenigingen van lhbti-belangenorganisatie COC tot stand is gekomen en voorafgaand aan de Statenverkiezingen in maart dit jaar door acht Overijsselse partijen is gesteund. 

Het Regenboog stembusakkoord roept op om de acceptatie en veiligheid van homo-, bi-, trans- en interseksuele inwoners te bevorderen. Dit moet onder andere worden bereikt door meer voorlichting op scholen, speciale evenementen en programma’s op het gebied van werkgelegenheid, cultuur en sport. Ook moet één gedeputeerde als aanspreekpunt voor alle lhbti-zaken fungeren en de provincie zelf het goede voorbeeld geven. Dat er nog volop ruimte voor verbetering is blijkt ook uit het het recent gepubliceerde Samenlevingsonderzoek Oost-Nederland.

Inmiddels heeft de provincie een nieuw college,maar niet alle coalitiepartijen steunen het stembusakkoord. Daarom wil Bakker voorkomen dat de bereikte overeenkomst weer op de achtergrond raakt: “We zetten ons blijvend in voor de positie van lhbti’ers in Overijssel. Het Regenboog stembusakkoord wordt door een meerderheid gedragen en moet uitgangspunt zijn voor een breder beleid. Het college is nu aan zet om hier werk van te maken.” Gedeputeerde Staten moeten nu een reactie geven op het initiatiefvoorstel dat na de zomer in de PS in stemming wordt gebracht.