Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 september 2018

Recreatiewoningen ombestemmen?

In april 2017 heeft D66 bereikt dat de bestemming van recreatiewoningen iets makkelijker omgezet kan worden in een bestemming voor permanente bewoning. Ook na die aanpassingen blijven de eisen nog vrij streng.

De provincie Overijssel is inmiddels in discussie met de gemeente Raalte over de vraag of de eisen van de zogeheten Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving bovenop de al bestaande strenge eisen van toepassing moeten zijn.

Rob Wertheim (Statenlid D66 Overijssel): Wanneer kun je een recreatiewoningen veranderen in permanente bewoning? De eisen zijn nu vrij streng, daar willen we aan vasthouden. De vraag blijft of we bovenop die strenge eisen ook nog aanvullende eisen moeten willen.

Op verzoek van D66 wordt er binnenkort een discussie gehouden over recreatiewoningen. De strenge eisen, zoals nu opgenomen in de omgevingsverordening staan niet ter discussie. Wel ter discussie staat of daar bovenop nog aanvullende eisen gesteld moeten worden.

Sommige onderwerpen vragen ook van ons als politieke partij een wat langere adem. Op niet elk onderwerp hebben wij direct een panklaar standpunt. En dat is het mooie van politiek. Midden in de samenleving denk en organiseer je mee, met en voor inwoners. En dan bepaal je je standpunt. Het onderwerp ‘permanente bewoning van recreatiewoningen’ is daarvan een mooi voorbeeld. We vinden het de moeite waard om daarover met onze leden en andere belangstellenden van gedachten te wisselen. Wat is jouw mening over dit onderwerp? Heb je misschien ervaring met permanente bewoning van een recreatiewoning? Wil je die met ons delen? We zijn benieuwd naar jouw mening!  Zo komen we samen tot gefundeerde besluiten die er echt toe doen. Mail naar fractie@d66overijssel.nl