Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Het verkiezingsprogramma van D66 Overijssel – voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 – is vastgesteld door de leden.

Opvallend is dat D66 geld wil vrijmaken voor innovatie in jeugd- en ouderenzorg, ondermeer voor het terugdringen van de wachtlijsten. Lijsttrekker Wybren Bakker: “Er zijn te veel mensen die nu nog wachten op zorg, met alle nare gevolgen van dien. Wij gaan dat doen door een sociaal innovatiefonds voor de gemeenten, met de opdracht nieuwe manieren te vinden om jongeren en ouderen met een hulpvraag sneller te helpen. Als we geld hebben om het mkb te versterken (het ‘Stimuleringsfonds mkb’), waarom dan niet ook de zorg? De provincie heeft geen zorgtaak, maar kan de gemeenten wel helpen met het ontwikkelen van vernieuwende effectieve zorgverlening.”

“Hoe gemeenten dat doen, is aan hen. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van digitale innovatie, maar de invulling leggen we hen niet op. Daar staat tegenover dat we van de gemeente snel resultaat en betere onderlinge samenwerking verwachten, zodat elke Overijsselnaar de beste hulp kan ontvangen. Als provincie moeten we de middelen beschikbaar stellen om mensen sneller en beter te kunnen helpen.”

Het D66 verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten staat verder vol plannen. Zo willen de democraten van Overijssel een provincie maken die koploper is op het gebied van duurzaamheid, innovatie en (internationale) samenwerking. Bijvoorbeeld door te schakelen naar een kringloopeconomie, in te zetten op nieuwe energiebronnen en inwoners meer invloed geven op beleid van de provincie. Ook wil D66 de tweedeling in de samenleving aanpakken, meer inspraak voor inwoners en betere spoor- en fietsverbindingen. Het programma staat op de website van D66 Overijssel.

Gepubliceerd op 10-01-2019 - Laatst gewijzigd op 21-01-2019