Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Impuls aan jongerenparticipatie

Jongeren betrekken bij de belangrijke keuzes in onze provincie, dat is wat D66 voor ogen had toen we begonnen aan dit initiatiefvoorstel en dit is de ambitie waarop D66, PvdA en VVD elkaar vonden en waarom deze drie partijen achter dit initiatief zijn gaan staan. Ik spreek deze stemverklaring dan ook namens deze 3 partijen uit.

Dit voorstel hebben wij niet in een zolderkamertje bedacht. Nee, dit is ontstaan in gesprek met de jongeren zelf, met veel collega-statenleden en met steun en begeleiding van zeer betrokken ambtenaren. Wij zijn jullie allemaal erg dankbaar want het voorstel is er beter door geworden.

Overijssel zet zich al in om jongeren te betrekken en mee te laten doen, maar er is ook nog veel te versterken en verbeteren. Dat is wat we gaan doen bij het aannemen van dit voorstel. Het ‘wat’ is daarmee vastgesteld, maar het ‘hoe’ nog niet helemaal. Alhoewel het voorstel hiervoor handvaten biedt willen we de concrete uitwerking vormgeven samen met de jongeren die het betreft.

We hebben kennis mogen nemen van het enthousiasme wat we hiervoor bij GS hebben gezien en wensen hen en de jongeren veel succes met de zoektocht naar elkaar en de zoektocht naar de beste manieren om jongeren nog beter te betrekken bij het beleid van onze Provincie.

Tijdens de commissiebehandeling hoorden wij veel mooie reacties en warme steun, mooi. Dat is stap 1.
Collega’s, met jullie steun gaan we snel ook stap 2 zetten. Zoals opgenomen in het initiatiefvoorstel komt er met deelnemers uit onze Staten een klankbordgroep die met jongeren en de ambtelijke organisatie vinger aan de pols blijft houden. We roepen alle statenleden op zich hiervoor aan te melden.

Wij danken nogmaals allen die bijgedragen hebben aan dit initiatiefvoorstel. Wij zijn blij met het grote draagvlak en vertrouwen erop dat met dit voorstel jongerenparticipatie in Overijssel een hele dikke extra boost krijgt.

Tot zo ver,

Wybren BakkerInitiatiefvoorstel Krachtige jongerenparticipatie in Overijsselse democratie inclusief bijlagen-pagina’s-1-9-gecomprimeerd

 

Gepubliceerd op 13-10-2021 - Laatst gewijzigd op 13-10-2021