Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Overijssel wil 372 miljoen extra investeren voor klimaat

Geld uit verkoop energiebedrijf moet ‘vergroenen’

 

D66 Overijssel wil geld uit de verkoop van Essent (372  miljoen) investeren in het klimaat. De miljoenen gaan o.a. naar programma’s en Investeringen voor duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven. Met dit extra bedrag komt de investering in een groen Overijssel daarmee op ongeveer 600 miljoen[1].

 

De twaalf D66-provincielijsttrekkers presenteren vandaag hun landelijke klimaatplan. De partij wil in totaal 5,3 miljard euro investeren in o.a. schone energie, laadpalen, warmtenetten, buurtbatterijen, duurzaam openbaar vervoer, onderwijs en isolatie van huur- en koophuizen. D66 heeft daarbij oog voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten.

De Overijsselse lijsttrekker Wybren Bakker: “We doen in onze provincie, samen met inwoners en bedrijven, al veel: we wekken schone energie op, plaatsen laadpalen om te kunnen rijden in elektrische auto’s en bij aanbestedingen gaan we voor duurzaam en helpen wij bedrijven bij innovaties. D66 ziet volop mogelijkheden om nog meer aan de dreigende klimaatcrisis te doen. Want de aarde wacht niet. Ook in onze provincie moeten we extra bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Dat doen we met concrete plannen.”

 

Voor Overijssel betekent dat o.a.:

  1. Extra provinciaal geld voor de projecten ‘asbest eraf en zon erop’
  2. Waterstofstations in cirkels van 100 kilometer zodat voertuigen op waterstof makkelijker te gebruiken worden.
  3. Ruim 1100 km extra fietssnelwegen, met zonnepanelen eronder
  4. 1. miljoen extra bomen planten, voor iedere inwoner van Overijssel één, om de CO2-uitstoot terug te dringen.

 

Daarnaast hebben de Democraten nog 28 bestemmingen[2] voor het geld, o.a. meer windmolens, innovatiebudget voor universiteit en hogescholen, etc.

 

Bakker: “Investeren in klimaat biedt kansen: schone lucht, comfortabele huizen, nieuwe banen en nieuwe technieken. De provincie gaat over bouwen, wegen en energie. Onderwerpen die alles met klimaat te maken hebben. Klimaat staat bij D66 op één. Daarom zijn klimaatplannen in de provincie ontzettend nodig. We werken samenmet inwoners, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die krachtenbundeling maakt het verschil. Het kan wel. Focus op een duurzame, krachtige en verbonden samenleving is wat ons betreft essentieel om onze klimaatdoelen te bereiken.”

[1] In 2019 wordt vanuit de goedgekeurde begroting bijna 57 miljoen in Overijssel geïnvesteerd, allemaal gelinkt aan klimaat. Dat is nuttig en blijft D66 doen met accentverschuivingen. Over een looptijd van vier jaar is dat bedrag 228 miljoen. In die investeringen en garanties kan meer accent op te nemen klimaatmaatregelen. Dan rest nog een fors eigen vermogen. Dat vrij besteedbare geld, verkregen mee uit de verkoop van het energiebedrijf, moet voor een deel benut worden door nu te investeren. Zo kan het renderen voor een beter klimaat voor inwoners en onze aarde. Overijssel heeft een reserve van 768.772.000,- miljoen

[2] Zie bijlage

 

Bijlagen:

  • Klimaatplan provincies D66
  • Overzicht D66 klimaatacties Overijssel
Gepubliceerd op 11-02-2019 - Laatst gewijzigd op 11-02-2019