Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • D66 wil ‘koploper in landbouw’ belonen

  D66 Overijssel dient morgen – woensdag 6 juli 2022 - in de vergadering van Provinciale Staten een motie in om de huidige 'koplopers in kringlooplandbouw' de ruimte te blijven bieden. Fractielid Wybren Bakke: "Er zijn veel gebieden in Overijssel waar een hoge opgave is in stikstofemissiereductie. Natuurinclusieve- en biologische boeren hebben de omslag al gemaakt…

  • Gepubliceerd op 6 juli 2022
 • Blog; Noaberschap

  Met zekere regelmaat ploft “Jij &Overijssel”, een uitgave van de Provincie op de mat. Letterlijk, want het is een papieren magazine. Een verademing tussen al die steriele mail-nieuwsbrieven, iets dat je kunt vastpakken en wegleggen. Het laatste nummer gaat over het platteland, en dus -je woont in het oosten of niet- over…

  • Gepubliceerd op 6 december 2021
 • Impuls aan jongerenparticipatie

  Jongeren betrekken bij de belangrijke keuzes in onze provincie, dat is wat D66 voor ogen had toen we begonnen aan dit initiatiefvoorstel en dit is de ambitie waarop D66, PvdA en VVD elkaar vonden en waarom deze drie partijen achter dit initiatief zijn gaan staan. Ik spreek deze stemverklaring dan ook namens deze 3 partijen…

  • Gepubliceerd op 13 oktober 2021
 • Motie Denken en doen vanuit minimaal 50 procent lokaal eigendom

  De motie 'Denken en doen vanuit minimaal 50 procent lokaal eigendom' roept vooral op om de ambitie tenminste op 50% te zetten. Er zijn goede notities beschikbaar hoe tot lokaal eigendom te komen en daarmee om te gaan. Er zijn voorbeelden vanuit aanbiedingen uit de markt van nog hoger lokaal eigendom. Dus er is in beginsel geen rem.   …

  • Gepubliceerd op 28 april 2021
 • So wisse God Almachtig mí’j mag bi’jstaon

  Met bovenstaande woorden legde Statenlid Jos Mooijweer (D66) zijn eed af. Deze woorden zijn in het Nedersaksisch, de taal van Overijssel. Afgelopen periode heeft D66 zich hard gemaakt voor de erkenning en ondersteuning van het Nedersaksisch. Het is op de agenda gezet en er komt nu extra onderzoek naar erkenning van het Nedersaksisch. …

  • Gepubliceerd op 13 maart 2019
 • D66 Overijssel wil meer transparantie geitenhouderijen

  Afgelopen woensdag stond een beladen onderwerp op de agenda van de Overijsselse Statenvergadering: het GGD-rapport naar de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen. Wybren Bakker (Statenlid D66) diende een motie in om nadrukkelijk de omgeving te betrekken bij plannen die ondernemers in de geitenhouderij hebben. Daarnaast ziet D66 een grote rol voor het kwaliteitsteam Agro…

  • Gepubliceerd op 7 maart 2018
 • ‘Plastic als grondstof, dat ruimt op’

  Er verdwijnt te veel plastic op plaatsen waar het niet hoort. Plastic is een grondstof en daar dienen we ons als provincie - samen met alle betrokken partijen uit de maatschappij - voor in te zetten.

  • Gepubliceerd op 13 december 2017