Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2011

Bestuursakkoord 2011-2015

De Provinciale Staten van 15 juni 2011 gingen
voornamelijk over het Bestuursakkoord. De D66 Statenfractie heeft drie moties
ingediend waarvan er één ter stimulans van de regionale economie is aangenomen. 

De D66 Statenfractie
heeft tijdens de Statenvergadering van 15 juni akkoord gegeven over het
Bestuursakkoord 2011-2015. Kritiek heeft D66 op de forse Rijksbezuinigingen op
het Investeringsbudget Landelijk Gebied, vooral die op natuur. Door deze bezuinigingen lopen ook veel integrale gebiedsprocessen vast.

Daarom heeft de
D66 fractie een motie ingediend waarbij GS het Rijk oproept tot minder
drastische bezuinigingen en het scheppen van goede randvoorwaarden. Deze motie
is met 18 stemmen voor en 26 tegen verworpen.

Daarnaast heeft
de fractie een coalitiemotie gesteund, waarbij D66 betrokken is geweest,
waarbij de motie wellicht niet voldoende reikend is, maar toch een waarin GS
wordt opgeroepen tot een tijdige en slagvaardige uitwerking van het deelakkoord
landelijk inrichting. Deze motie is aangenomen.

Een ander D66
motie die is ingediend en aangenomen (m.u.v. PVV en SP) is de motie waarin GS
wordt opgeroepen het oprichten van Centra voor Innovatief Vakmanschap te
onderzoeken.  

Innovaties
dienen sneller te vermarkten. Daarom is het noodzakelijk dat hbo-instellingen,
roc’s en bedrijfsleven samenwerken met de nieuwste technologieën in de CIV’s. Een
voorwaarde om echt tot topsectoren te komen. Noodzakelijk omdat het Rijk het
stimuleren van regionaal economisch beleid gaat beperken tot topsectoren.

De laatste motie
die pleitte voor uitbreiding van het huidig innovatiebeleid, de triangel High
Tech, Agrofood en Life Science, met Energie is ingetrokken omdat gedeputeerde
Rietkerk heeft aangegeven dat dit al in behandeling is bij GS. Een gegeven waar
D66 zeer blij mee is!