Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 december 2017

Plastic als grondstof, dat ruimt op!

Dat we zorgen voor mensen die verslaafd zijn vinden we heel normaal. Immers, verslaafden zijn ziek en moeten geholpen worden. Echter, we zijn met zijn allen verslaafd zonder het te weten. Verslaafd aan plastic!

Sta er eens bij stil wat je allemaal opent en binnen enkele minuten weggooit: elke dag opnieuw gemiddeld in Overijssel zeven verpakkingen per inwoner.

Plastic is niet biologisch afbreekbaar. Dat betekent bij weggooien dat het in de natuur ligt of aan onze oevers achterblijft. Zonder actie blijft plastic eeuwig rondzwerven. Totdat het afgebroken is tot kleine deeltjes en in ons drinkwater en oceanen terechtkomt. Vissen, schildpadden en andere zeedieren zien het plastic aan voor eten en overlijden er zelfs aan. Veel vissen hebben letterlijk hun buik vol plastic. En zo komt het ook weer in onze voeding terecht. Onze plasticverslaving is een probleem en we hebben hulp nodig. Het wordt tijd dat we dat inzien en erkennen. Maar wat kunnen we dan doen?

Plastic als grondstof

We kunnen beginnen met anders aankijken tegen plastic. Plastic niet langer zien als een gebruiksartikel, maar bovenal als grondstof. Als een grondstof die hergebruikt kan worden. Circulair dus. “Maar we zamelen toch al jaren plastic in?” Ik hoor het u denken. Dit is deels waar. Bij huishoudelijk afval scheiden we inderdaad massaal het plastic. Maar wordt het dan ook echt behandeld als grondstof? Dat blijkt bij nader inzien tegen te vallen. Een groot deel van het ingezamelde plastic wordt verbrand en niet als grondstof opnieuw gebruikt. Het meeste plastic wordt gemaakt, gebruikt en daarna weer afgedankt. Lineair dus. De circulariteit is nog ver te zoeken.
Waarom is het een radicale gedachte om alle plastic als grondstof te zien? Voor een antwoord op die vraag voerde ik vele gesprekken met de afvalverwerkers, met natuur- en milieuorganisaties en diverse partijen in de industrie. Overijssel heeft de grootste kunststofindustrie van Nederland en ik zie en hoor veel ambities. Bij alle partners. In een ‘ideaal vergezicht’ werd zelfs geopperd om Overijssel als een ‘mijn’ te zien, waarin alle plastic grondstof is die ‘opgegraven’ kan worden. Maar ook werd gewezen op de noodzaak iedereen aan te spreken op het eigen (wegwerp) gedrag. Laat plastic niet slingeren. Het is ‘bouwstof’, dus waardevol materiaal.

Dodelijke combinatie

Toch lopen ook veel organisaties aan tegen regelgeving én het simpele economische feit dat het in veel gevallen goedkoper is om plastic – als onderdeel van andere reststoffen – te verbranden dan het als grondstof te gebruiken. Nog steeds hoeft het bedrijfsafval niet gescheiden aangeleverd te worden. We dumpen het in containers en daarmee is het klaar. Gelukkig zien mensen steeds meer in dat het zo niet langer kan. Samen met de gesprekpartners hebben we als D66 Overijssel de laatste weken gewerkt aan een initiatiefvoorstel om zo het ideaal van plastic als grondstof mogelijk te maken. De titel is ‘Plastic als grondstof, dat ruimt op!’.

In het voorstel stellen we concrete ambities zoals het afvalvrij maken van scholen en kantoren, het samen met gemeenten en afvalverwerkende industrie bevorderen van bewustwording, op scholen, in wijken én in het dagelijks handelen van u en mij. Ook waarderen we wat er al gebeurt door vrijwilligersinitiatieven. We willen die zichtbaar maken o.a. door een jaarlijkse prijs, zodat we van elkaar leren hoe we ons Overijssel schoner en meer circulair kunnen maken. Ook het bedrijfsleven en de kennisinstellingen willen meedoen. Ze werken aan nieuwe toepassingen van gerecycled plastic. We laten nog veel kansen onbenut, zo bleek o.a. tijdens het Studium Generale op 28 november jl. bij Saxion Enschede. En als u bij een organisatie werkt kunt u mee helpen om plasticvervuiling te voorkomen. Daarvoor is een ‘Plastic scan’ bedacht waarbij organisaties in negen vragen alternatieven kunnen zoeken door o.a. hergebruik, recycling en herontwerp.

 

Maar dat is niet alles, we kunnen allemaal iets doen. Neem verantwoordelijkheid voor de eigen verslaving aan plastic. Help mee het benutte plastic niet rond te laten slingeren. Dan voeden we vissen geen plastic meer en is zwerfafval verminderd. En wie weet, als we het maar goed genoeg uitdragen is ons ‘ideale vergezicht’ binnenkort werkelijkheid en is Overijssel de ‘mijn’ waar plastic de grondstof is.

Met dit initiatiefvoorstel is in elk geval de eerste stap gezet voor ieders actie!

Wybren Bakker

Statenlid D66 Overijssel

www.d66overijssel.nl

Dit artikel is op 13 december 2017 geplaatst in Tubantia.