Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2020

Perspectiefnota 2021: Investeer juist nu in vergroening!

 

Lees hier de speech van fractievoorzitter Wybren Bakker terug tijdens de bespreking van de provinciale Perspectiefnota op 1 juli 2020 terug:

 

 

Voorzitter,

D66 wil:

Overijssel robuuster, groener, duurzamer en meer circulair maken. Dat willen we met partners en inwoners doen. Dat dwingt ons tot innovaties in onze democratie, en ondertussen genieten we van beeldbepalende cultuur en is iedereen welkom om mee te doen.

Het perspectief voor Overijssel in de Perspectiefnota herkennen we. Met moties gaan we iets meer richting geven.

Voorzitter,

Onze fractie steunt in een crisis de uitvoerende macht en staat, als oppositiepartij, in deze tijd naast GS, niet tegenover u. Het belangrijkste is dat gestart wordt met het coronaplan. Co-creatie maakt onze provincie sterker. Zoals in Deventer, waar gemeente en partners een concreet crisisplan maakten om ondernemers te ondersteunen. De vraag is: kunnen we erop vertrouwen dat u steun geeft?

D66 vindt dat Overijssel meer crisisgeld in kan zetten. Daarom, juist nu: “Ga uitgeven.”

D66 ziet de crisisinvesteringen als overbruggingsgeld naar een duurzamere toekomst. Elke euro die we uitgeven moet de sustainable development goals voor 2030 dichterbij brengen. Deelt u die opvatting als GS?

Voorzitter,

De majeure issues de komende decennia zijn klimaatopgaven, stikstofreductie en vergroenen van onze economie.

Het is te makkelijk alleen naar de overheid te kijken voor oplossingen.

Wat D66 betreft past ook de vraag: wat kan je zelf? Waarop pas jij je gedrag aan?

En we zien in Overijssel de successen: zon op woonhuizen, boerderijmolens, lokale zonnevelden in eigendom van de wijk en boeren die overgaan op kringlooplandbouw.

Dus laten we als Staten beleid maken dat bijdraagt aan:

  1. Meer treinen en Lelystad Airport overbodig maken;
  2. Meer fietsmobiliteit en sterkere ov-verbindingen, ook voor een bereikbaar platteland, met genoeg drinkwater- en toiletvoorzieningen;
  3. Een provincie waar meedoen meer loont dan gedwongen verpieteren in een opvangcentrum of werkloos zijn achter de voordeur.

Ondertussen ziet D66 graag:

  • Dat gemeenten blijven investeren in o.a. woningbouw: ook als je als gemeente het water aan de lippen staat: zoals Haaksbergen of Olst-Wijhe. De provincie en het rijk moeten dan helpen.
  • En we willen dat alle Natura 2000 gebieden behouden blijven en aan elkaar worden verbonden.

Ons Overijssel, de tuin van Nederland, moet heringericht worden: ingezaaid met rijke grassen en veel nieuwe bomen om onze uitstoot een beetje te compenseren.

Echter, die tuin verdroogt, wordt schraal, de bodem sterft door gif en te intensief gebruik.

We moeten herinrichten zodat ook inwoners na ons, daar de vruchten van plukken.

Tot slot,

Stel jezelf als inwoner de vraag: welke stap kan ik zetten zodat we schoner, groener en meer circulair op weg gaan naar 2025? Want verandering begint bij jezelf: ook als we “samen bouwen aan Overijssel”.

D66 blijft daar graag constructief kritisch aan bijdragen.

Ik dank u wel.