Steun ons en help Nederland vooruit

Permanente Programmacommissie

De ledenvergadering heeft 11 november 2017 ingestemd met de instelling van een Permanente Programmacommissie. Sinds februari 2018 is Martijn Braber uit Enschede voorzitter van deze commissie.

Meedenken? Er is behoefte aan enthousiaste D66’ers die over de thema’s willen meedenken. Neem daarvoor contact op met Martijn Braber.

  • De wereld verstedelijkt, Nederland ook, Overijssel ook.
  • Klimaat, energie en duurzaamheid zijn superbelangrijk, en Nederland loopt achter.
  • De economie globaliseert steeds verder.
  • De internationale verhoudingen staan op scherp.
  • Wat betekent dat voor Overijssel, wat betekent het voor D66 Overijssel?
  • Zomaar een greep uit de onderwerpen waar de PPC mee bezig is.

Doel van de PPC

  • Opstellen van een verkiezingsprogramma
  • Advies actuele provinciale politiek
  • Advies nieuwe provinciale thema’s
  • Desgevraagd advies en ondersteuning lokale programmacommissies.

Stip aan de horizon

De PPC heeft voor 2018 het plan opgevat om een langere termijnvisie te maken. Zonder druk van snel naderende verkiezingen willen we beschrijven wat de onder meer in de kop genoemde ontwikkelingen betekenen voor Overijssel, en welke standpunten voor de langere termijn D66 Overijssel daarin wil innemen. Een eerste schets van deze toekomststip willen we in 2018 aan de afdelingen en leden en aan bestuur en fractie voorleggen. Daarna zullen we het verder uitwerken.
In 2019 kan dit gebruikt worden voor het provinciale verkiezingsprogramma.

Leden van de PPC

De PPC telt de volgende leden:

Martijn Braber, Enschede
voorzitter

Willem Boeke, Hardenberg
bestuur regio, contactbestuurslid PPC

 

Laatst gewijzigd op 6 april 2018