Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juni 2019

Overschot 2018 moet naar vergroening en sociale cohesie

Uit de jaarafrekening van de Provincie Overijssel blijkt dat er in 2018 ruim 14,5 miljoen euro minder is besteed dan verwacht. Ook de ‘reservepotten’ zijn stevig gevuld. Daarom pleit D66 ervoor om een deel van deze miljoenen te gebruiken voor de vergroening van de openbare ruimte en voor maatregelen om de groeiende sociale kloof in de samenleving tegen te gaan.

Voor D66 Statenlid en woordvoerder financiën Renilde Huizenga ligt het voor de hand dat de financiële meevaller uit de vorige statenperiode wordt benut voor doelen die ook in diezelfde periode zijn gesteld, maar nog meer aandacht verdienen. Terwijl een deel van dat geld ook doorschuift naar het budget van 2019 weet zij ook andere manieren om het positieve resultaat nuttig te besteden.

Zo besloten de Provinciale Staten eind vorig jaar – op initiatief van D66 fractievoorzitter Wybren Bakker – om een actieplan te realiseren voor het planten van 1,1 miljoen extra bomen. Er is toegezegd dat een planning voor de zomer bekend zou worden gemaakt. Met 5 miljoen euro kan dit project sneller starten. De vergroening van stad en platteland draagt immers bij aan een verbetering van het klimaat en de leefbaarheid in de provincie.

Daarnaast kent Overijssel, zoals verwoord door Gedeputeerde Staten in de Perspectievennota 2019, een toenemende maatschappelijke polarisatie. D66 wil 3 miljoen euro reserveren om het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen tegen te gaan. Huizenga: “De vraag daarbij is hoe we samen met alle inwoners van Overijssel de samenleving versterken bij de opgaven die er maatschappelijk zijn. We streven een inclusief Overijssel na, waarbij iedereen mee kan doen. Dat vergt inspanning en ook voldoende middelen. D66 legt daarom accent op meer budget voor sociale initiatieven gedragen door en met inwoners van Overijssel.”