Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Overijssel, investeer je uit de crisis!

Politiek Overijssel behandelt vandaag de begroting voor komend jaar. De provincie staat er financieel uitstekend voor, vanaf 2022 neemt het structurele saldo zelfs nog verder toe. Uit alle cijfers blijkt dat de provincie nog genoeg middelen heeft. Dat terwijl de Overijsselse economie vermoedelijk nog even bezig zal blijven om de huidige crisis te boven te komen. Aanleiding voor D66 Statenlid Renilde Huizenga om via een motie te pleiten voor een forse extra investering van € 110 miljoen.

De kans van de crisis

Economisch sterker, groener, duurzamer en gezonder uit de crisis komen is daarbij het doel. Volgens Huizenga moeten we er rekening mee houden dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog even aanhouden. “Dat de provincie in deze situatie op haar centen blijft zitten, daar kan je vraagtekens bij zetten”, aldus de D66er. “Maar ondertussen is er nog een andere crisis gaande: de opwarming van de aarde en de afnemende biodiversiteit. Ook in Overijssel is er veel werk aan de winkel als het gaat om klimaatadaptie, drinkwaterproblematiek en het behoud van onze natuur met al haar planten- en diersoorten. Dat komt ook onder druk te staan en een extra investering in 2022 stimuleert de economie én kan een zinvolle bijdrage zijn aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.”

100 Euro per Overijsselaar

Huizenga wil inwoners daar ook bij betrekken. Haar opdracht aan Gedeputeerde Staten is om met een voorstel te komen en daarbij een instrument te bedenken zodat (groepen) inwoners met plannen kunnen komen. De provincie moet deze gaan toetsen en daarna geld uitkeren. De D66 politica kiest er bewust voor om voor de exacte invulling ruimte te laten aan Gedeputeerde Staten, maar vraagt om een duidelijke lijn in de uitwerking. Financiële steun is belangrijk om duurzame initiatieven aan te jagen en toekomstgericht te denken. “Het lijkt veel geld, maar het is er gewoon. Voor een toekomst waarin we er qua economie en milieu beter voor willen staan is deze investering van 100€ per inwoner het minste dat de provincie kan doen,” aldus Huizenga.