Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juni 2020

Open brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Samen met 9 andere Overijsselse Statenfracties stuurden we deze week een brief aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Daarin doen we een dringend beroep om de aanpak van de N35 niet langer op de lange baan te schuiven.  Lees hieronder de brief aan de minister terug, en hier de berichtgeving daarover in dagblad De Stentor.

 

Zwolle, 19 juni 2020

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

De Rijksweg N35 is de verbinding tussen de regio’s Zwolle en Twente, de twee grootste economische centra van Overijssel. Dagelijks rijden 20.000 voertuigen over deze grotendeels 80 km-weg en kruisen daarbij een bebouwde kom, een overweg en 15 gelijkvloerse kruisingen, waarvan 7 zonder verkeerslichten.

De N35 nu met 15 gelijkvloerse kruisingen

Die situatie moet uit oogpunt van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid veranderen. Het is een Rijksweg en daarom dus vooral de verantwoordelijkheid van u als Minister om daar wat aan te doen. De provincie Overijssel is bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen. In totaal is er een bedrag nodig van circa 475 miljoen. De provincie is bereid om € 120 miljoen te betalen.

Dit voorjaar is het door u gewenste verdiepend onderzoek opgeleverd. Daarmee is er nu voldoende onderzoek gedaan om aan te onderbouwen dat de N35 Wythmen – Nijverdal weg schreeuwt om een integrale opwaardering.

Namens onze fracties doen wij een dringend beroep op u om niet langer te talmen maar nog deze zomer een besluit te nemen over de start van een MIRT-verkenning voor de N35 Nijverdal -Wythmen.

 

Ondertekend door de Overijsselse fracties van:

CDA      D66     VVD       PvdA      CU         SGP        FvD        PVV        GO         PvdT