Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 november 2018

Ondernemerschap in natuurlijk Hellendoorn

Maandag 12 november bracht ik – op uitnodiging van D66 Hellendoorn – een werkbezoek aan deze regio. Mij wachtte en warm welkom en een inleiding van boswachter Kees Jan Westra van Staatsbosbeheer. De Sallandse Heuvelrug is een uniek Natura2000 gebied, van ruim 3800 ha groot, dat te maken heeft met verdroging, verzuring en versnippering. Er is veel gaande in dit deel van onze provincie, dat zeer geliefd is bij toeristen en inwoners. Duidelijk werd o.a. dat de korhoen het moeilijk heeft vanwege de afname van insecten (jonkies hebben niet genoeg te eten).

 

Bomen

We spraken over de D66 ambitie om 1.1 miljoen bomen in Overijssel bij te planten: dat kon op dikke steun rekenen! Wel wees de boswachter erop dat – in tegenstelling tot wat in de Staten werd ingebracht – er geen 400 maar ‘slechts’ 150 ha bomen gekapt werden op de Sallandse Heuvelrug. We worden dus zeker in de Staten gevolgd, goed om te horen!

 

Vervolgens had ik een open gesprek met de (steun) fractie en de leden. Actueel spelen de koopzondag, de tekorten in het sociale domein (na 2019 een tekort van 2 tot 3 miljoen per jaar), nieuwe energie (drie windmolens en zonneparken), de veilige overgangen bij de N35 en een tekort aan woningen voor o.a. jongeren.

 

Eenduidig

We spraken door over o.a. de N35. Een werkbezoek van D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis is in voorbereiding. Daarom is het nuttig dat we als D66-gemeenten rondom de N35 een eenduidig signaal afgeven. We willen doorstroming bevorderen, veiligheid verbeteren en verkeersknelpunten oplossen. Het zou goed zijn als alle fracties gezamenlijk met een voorstel komen zodat we in de Staten en naar Tweede Kamer eensluidend optreden.

 

Q-Flow

Daarna was ik op zoek bij Q-Flow, een internationaal bedrijf dat onderhoud en servicediensten verricht aan waterbronnen en waterzuivering. Met twaalf man gevestigd in Nijverdal, werkzaam door heel Nederland en inmiddels ook in België, Duitsland en Suriname actief.

 

Wat me daar opviel is dat in Nederland al het water KIWA is gekeurd. In Duitsland wordt echter een compleet ander ‘waterkwaliteitssysteem’ gehanteerd. Een bijzondere situatie. De wens om tot Europese harmonisatie te komen bestaat al langer. Het is zaak dit snel te regelen met onze Duitse collega’s. Ik heb dan ook toegezegd dit te bespreken met onze Europese partijgenoten, Tweede Kamerleden en bewindspersonen.

 

Tevreden

Ten slotte brachten we een bezoek aan ‘Oonse Boerderieje’ in Haarle, waar eigenaar Annemiek van de Kamp enthousiast vertelde over haar thuiswinkel in streekproducten, vlees, kaas, cadeauartikelen en handgemaakte kinderkleding. Ze is sinds 1 september open en heeft al veel klanten aan zich weten te binden. De gemeente blijkt zeer welwillend meegewerkt te hebben aan de benodigde bestemmingsplanvergunning. Immers, het bedrijf bevindt zich in een straal van 300 meter van haar woning en valt daarmee onder ‘kleine woninggerelateerde diensten’. De winkel van Annemiek past geheel bij de ambities van de gemeente en valt daarmee binnen de regelgeving. Leuk om te zien. Ook in de politiek kan het soms gewoon snel gaan en het is fijn om te merken hoe je daarmee tevreden ondernemers creëert.

 

En zo kwam een einde aan informatieve dag. Nogmaals dank aan de organisatoren voor dit fraaie inkijkje in de keuken van verschillende ondernemingen en natuurlijk onze mooie Sallandse Heuvelrug.