Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2011

N340 staat niet opnieuw ter discussie

De PVV heeft een voorstel ingediend om de discussie over de trac├ękeuze van de N340 opnieuw ter discussie te stellen. Hun argumenten waren hiervoor dat er nieuwe feiten zouden zijn, en dat de Provinciale Staten nu een andere politieke samenstelling hebben. Dit verzoek van de PVV is door alle andere partijen afgekeurd.

Als het aan D66 lag, zou de trac├ękeuze van het combinatiealternatief N340 niet gekozen zijn, maar doen we een sobere variant van uitbreiding van de huidige N340. Het combinatiealternatief is een in het verleden genomen democratisch besluit waar we mee verder moeten.
We kijken ernaar uit om ons steentje bij te dragen aan verdere ontwikkeling van de plannen rond de N340.