Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juli 2019

Met een goed plan de zomer in

Vanaf deze week is het “even” klaar: Het zomerreces breekt aan.

Maar wij zijn op stoom! Als inmiddels ingewerkte fractie hebben we diverse moties en ook een initiatiefvoorstel ingediend. We zijn kritisch constructief in debatten en tijdens Statentafels (die eerder commissies werden genoemd). Naast de eigen portefeuilles draagt Renilde bij als lid in de auditcommissie en heeft Kyra ervoor gezorgd dat er een aparte bijeenkomst met alle “jonge” Statenleden komt om te spreken over hoe jongeren meer te betrekken bij de provinciale politiek. Zelf heb ik me beziggehouden met het opbouwen van nieuwe relaties met alle fractievoorzitters en bleef ik me actief inzetten voor sterkere natuur – onder andere door het behandelen van diverse provinciale inpassingsplannen met betrekking tot Natura 2000 gebieden. Ook heb ik een initiatiefvoorstel ingediend na aanleiding van het door ons geïnitieerde Regenboog stembusakkoord. Dit laatste zal na de zomer behandeld worden in PS. Peter is inmiddels vol aan de slag als burgercommissielid op het gebied van mobiliteit. Zijn brede (bestuurlijke) achtergrond maakt ons als gehele fractie sterker.

Als fractie hebben we een tweetal sessies gehouden over de strategie als oppositiepartij. Dit leidt tot scherpere keuzes op inhoudelijke thema’s. We zullen daarnaast nauwe samenwerking zoeken met zowel de media maar vooral ook met gemeentelijke fracties, met collega’s in andere provincies en met landelijke themagroepen zodat we met volle impact bij blijven dragen aan een sterker Overijssel. Daarbij past een proactieve inzet van ons als fractie. Verder hebben we afscheid genomen van Annemieke,“onze”- inmiddels ex – gedeputeerde. Fijn dat zoveel D66’ers bij haar afscheid in het provinciehuis aanwezig waren!

Nu is het eerst reces. Begin september starten we weer op. We gaan graag met gemeentelijke fracties in gesprek op welke onderwerpen we elkaar meer kunnen helpen en versterken. Heb jij ook nog goede ideeën of suggesties? Wij komen graag langs voor een goed gesprek! Dus schroom niet om contact te zoeken met Magdalena via fractie@d66overijssel.nl, ze plant graag een afspraak met één of meerdere van ons in. Want samen kunnen we Overijssel sterker, duurzamer en socialer maken.

Na het reces spreken we onze strategie met het bestuur door en voegen we dit samen met de strategische agenda van het regiobestuur. Ook hier geldt: we doen het samen! Je bent van harte welkom bij onze fractievergaderingen, onze vergadermomenten staan hier. Mocht je de agenda en stukken in je mail willen ontvangen laat dat dan ook weten aan onze fractiemedewerker Magdalena.

Voor nu wensen we iedereen een fijne zomer toe! In september gaan we gezamenlijk weer voluit aan de slag.

Wybren