Steun ons en help Nederland vooruit

Willem Boeke

Secretaris politiek

71 jaar

Hardenberg

Wie ben ik

In 1949 ben ik in Dordrecht geboren, maar sedert 1956 ben ik “getogen” in Noordoost Nederland. Ik heb farmacie / farma­ceu­tische technologie gestudeerd in Groningen en heb van 1978 tot 2011 resp. in het Scheper­ziekenhuis te Emmen en bij de Ziekenhuis Groep Twente (Hengelo) gewerkt als ziekenhuisapo­the­ker, waarbij ik op basis van mijn technische achtergrond in toene­mende mate betrokken ben geraakt bij en leiding heb gegeven aan bouw- en technische installatieprojecten (nucleaire geneeskunde, cleanrooms, water- en luchttechniek). Momenteel doe ik allerlei gespecialiseerd, maar bewust onbezoldigd, advieswerk. Bovendien ben ik sedert 2012 secretaris van D66 Vechtdal (Hardenberg, Ommen en Dalfsen).

Ik ben sedert 1974 gehuwd, woonachtig in Hardenberg en heb twee volwassen zoons en 4 kleinkinderen.

Mijn verhouding tot D66

Sinds ik stemrecht heb stem ik op D66, maar pas sedert 2010 ben ik lid. Omdat ik vind dat je je verantwoordelijkheid moet nemen en niet mopperend aan de zijkant moet staan als je meent dat het met de samenleving de verkeerde kant op gaat. In 2010 was dat het geval en sedertdien zeg ik ook tegen iedereen die tegen “de elite” of “de politiek” aanschopt: “Wordt dan zelf lid van een partij!”.

Ik ben sociaal-liberaal in hart en nieren, internationaal georiënteerd en geïnteresseerd in geopolitieke ontwikkelingen, maar ook in de lokale politiek. Door de jaren hebben mijn competenties vooral gelegen in teamwork, netwerken en ondersteunende bestuursfuncties. Een vertegenwoordigende functie past minder goed bij mij.

Waarom in het Regio-bestuur?

Mijn tweede termijn in het Bestuur van D66 Vechtdal loopt af na de GR 2018 en toch wil ik mij graag bestuurlijk blijven inzetten voor D66.

Secretaris Politiek

Als Secretaris Politiek wil ik trachten faciliterend en verbindend op te treden in zowel boven­gemeentelijke (D66-) overleggen als tussen de Statenfractie en de gemeentelijke fracties. In het Vechtdal heb ik goed geleerd om heel zorgvuldig om te gaan met de rollenscheiding tussen de bestuursfunctie en die van de gekozen volksvertegen­woordigers.

Willem Boeke is accounthouder voor de D66 afdelingen: HengeloBorneHaaksbergen.