Steun ons en help Nederland vooruit

Sjoerd Wannet (1989) is sinds begin 2016 fractiemedewerker van de Statenfractie van D66 Overijssel. Hij studeert Bestuurskunde en was fractievoorzitter van D66 in Lingewaard. Sjoerd volgde een lerarenopleiding Geschiedenis en zat in het bestuur van de Jonge Democraten.

“Het ‘politieke handwerk’ was mij al wel bekend, toen ik aan deze klus begon.” lacht Wannet. “Echter, inhoudelijk is het anders en je bent op provinciaal niveau uiteraard meer met instituties bezig.

Mijn vader was altijd actief in de gemeenschap, lid van diverse verenigingen en altijd bezig om iets te organiseren voor en met anderen. Ik ben dus opgegroeid in een omgeving waarin samenwerken en met elkaar gaan voor iets moois, heel normaal was.

Positieve vrijheid

Ik had altijd al een drive om me te bemoeien met dingen die er gebeuren in de samenleving. Toen ik voor mij studie in Nijmegen was verhuisd naar Huissen, sprak ik mijn mening uit op een informatiebijeenkomst over het centrumplan in die plaats. Ik was toen 19 jaar en merkte dat ik het leuk vond om me met het publieke debat te bemoeien met als doel de samenleving beter te maken. Vervolgens oriënteerde ik me op een partij en kwam al snel bij D66 terecht. Ik ben overtuigd liberaal, vind dat mensen zelf het beste kunnen bepalen wat goed voor hen is. De overheid moet zich daar zo min mogelijk mee benoemen, maar wel de voorwaarden scheppen om mensen de kans te geven zich- in hun eigen tempo- te ontwikkelen. D66 staat voor die positieve vrijheid en dat spreekt mij aan.

In 2010 werd ik in de gemeenteraad van Lingewaard gekozen en in 2018 heb ik de gemeenteraad verlaten.

Als katholiek opgevoede jongen moest ik overigens even wennen aan de ‘rauwheid’ en ‘radicaliteit’ die sommige partijen uit religieuze hoek uiten als het gaat om zaken die voor mij vanzelfsprekend zijn, zoals emancipatie, cultuur, etc.

Europa

Verder vind ik dat Europa het mooiste continent van de wereld is. Ik ben van mening dat we onze belangrijke positie in de wereld moeten behouden en intensief moeten samenwerken binnen Europa. Dat is in mijn ogen beter dan aan de leiband functioneren van de Atlantische samenwerking van de Verenigde Staten, uitgaan van eigen kracht staat dan centraal.

Macht en tegenmacht

Jan Terlouw is voor mij een inspirator. Hij kijkt altijd vanuit het totaalplaatje en blijft balans zoeken door met iedereen, op elk niveau, rekening te houden. Klimaat, milieu en duurzaamheid staan daarbij voorop. Bovendien deel ik zijn mening over de gevaren van de groeiende concentratie van de macht en het kapitaal in de wereld. Als organisaties alles internationaal organiseren verliezen we als maatschappij de grip en ontstaat er disbalans. Het gaat dan om macht en tegenmacht. Uiteindelijk belemmert dat de mogelijkheid voor het individu om zich te ontplooien naar hun eigen inzicht. En dat moeten we zien te voorkomen.

Mijn vader leerde mij dat je, als je ergens lid van bent, je je actief moet inzetten en er iets van moet maken. Dat gebeurt naar mijn mening te weinig. Niet iedereen komt daadwerkelijk in actie bij misstanden. Ze zetten wel iets op twitter, maar kijken vervolgens liever Netflix. Dat is mij een doorn in het oog.

Band

Ik geniet van dit werk, de debatten geven mij veel energie en ik vind het leuk om mensen te mobiliseren.

Mijn doel is over een tijdje Lingewaard te verlaten en te verhuizen naar een grotere stad. Ik wil me graag oriënteren of ik daar dan iets voor de gemeenschap kan betekenen. Dat kan in de politiek zijn, maar ook iets anders. Ik ben wars van ’achterkamertjes’. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat je als volksvertegenwoordiger ook echt een band met het volk moet hebben, anders moet je die eerst creëren. Hoe kun je anders het volk vertegenwoordigen?”

“Zonder betrokkenheid geen volksvertegenwoordiger”

Sjoerd Wannet