Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Wertheim is advocaat en deeltijddocent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Ik ben geboren in Kloetinge, gemeente Goes, en ben vanaf mijn studententijd politiek actief. Mijn ouders volgden het nieuws en de politieke ontwikkelingen heel bewust en stonden altijd voor anderen klaar. Ze waren maatschappelijk betrokken.. Ik kom uit een gezin van vier. Daar werd vaak volop gediscussieerd werd. Als jongste kon ik mijn puberbroers en -zus meestal niet overstemmen.

Waarde

Rond 1990 werd ik lid van D66. Ik herinner me dat ik voorafgaand aan de verkiezingen de – toen nog papieren – partijprogramma’s las. Heel bewust koos ik voor D66 omdat burgerparticipatie en directe vormen van democratie zoals referenda mij toen erg aanspraken; over referenda ben ik trouwens wel genuanceerder gaan denken. Mij spreekt binnen D66 ook de aandacht voor milieu en natuur aan.

Voorzitter

Ik hielp als student in Utrecht met de campagne voor provinciale staten en bezocht in die tijd ook partijcongressen.. In die tijd werd ik ook voorzitter van de SIB-Utrecht, de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. Dat was geen politieke club maar wij nodigden wel vaak oud-politici uit voor lezingen e.d. Zo leerde je veel over internationale politiek.

Luisteren

In de loop der jaren hebben verschillende mensen mij geïnspireerd. Natuurlijk beïnvloedden mijn ouders mij door hun maatschappelijke bewustzijn. Daarnaast heb ik veel geleerd van mijn eerste werkgever. Hij velde nooit gelijk een oordeel, maar nam uitgebreid de tijd voor zijn cliënten en vroeg door over hun beweegredenen en problemen.

Hoewel ik niet alle Tweede Kamerleden persoonlijk ken, heb ik – zonder iemand tekort te willen doen – veel waardering voor Kees Verhoeven. Hij leest zich goed in verdedigt zijn standpunten met verve, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en bij het Oekraïnereferendum.

Bio-industrie

Ik zet mij graag actief in voor duurzaam ruimtegebruik en natuurbehoud. De bio-industrie heeft ongewenste neveneffecten die voortdurend aandacht vergen. Denk aan de problematiek van de geitenhouderijen en de zorgen om de volksgezondheid. Ik vind dat we in Overijssel zodanige regelgeving moeten opstellen dat bepaalde onwenselijke vormen van agrarische industrie zich niet zomaar vanuit bijvoorbeeld Noord-Brabant en Limburg naar onze provincie kunnen verplaatsten.

Duurzaam

Mijn thema’s Ruimtelijke Ordening en Milieu passen bij mijn vak. Ik ken de juridische procedures en lid van de Vereniging van MilieurechtAdvocaten.
Inzetten op duurzame energieprojecten is essentieel. Burgers moeten kunnen participeren, zowel in besluitvorming als financieel. Vanuit mijn werk zie ik bovendien hoe het mis kan gaan als dingen over hoofden van burgers worden geregeld. Ik ben voorstander van burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie. Wie wil, moet kunnen meeprofiteren van de energietransitie..

Verder moeten wij in Overijssel slim omgaan met de fysieke ruimte. Als buitengebieden eenmaal zijn bebouwd is er geen weg terug. Het is dus zaak goed na te denken over bijvoorbeeld de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

“Burgerparticipatie breed inzetten”

Rob Wertheim

Meer van Rob Wertheim