Steun ons en help Nederland vooruit

Kyra Selles

Statenlid

26 jaar

Tel: 06 11563530

“Altijd nieuwsgierig blijven”

Kyra Selles (1995) groeide op in Kampen en verhuisde voor haar studie Social Work naar Enschede.

Als kind had ze al een buitengewone interesse ‘voor alles’. Kyra: “Ik vroeg altijd door, over welk onderwerp dan ook. Ik wilde er meer van weten. Of dat nu ging over dinosaurussen of archeologie. Mijn ouders hebben dit altijd serieus genomen en zijn eigenlijk met mij ‘meegegroeid’. Ik heb veel geleerd van hen. Zij hebben mij gestimuleerd om altijd nieuwsgierig en breed geïnteresseerd te blijven. “

Van jongs af aan wist Kyra al dat ze niet iemand was die vanaf de zijlijn toekijkt. Ze wil zich niet langdurig ergeren zonder in actie te komen. De kiem voor een politieke carrière was gelegd.

Op het Saxion kwam ze al snel terecht in o.a. de Academieraad. Meepraten en meedenken was het devies.

Ze deed haar opleidingsstage bij de gemeente Kampen en verhuisde ook weer naar de stad van haar roots: “Ik vond het zeer interessant om stage te mogen lopen in het sociale domein bij de gemeente. Ook hier wilde ik iets kunnen betekenen. Actief invloed kunnen uitoefenen. Ik ontdekte hoe leuk het is om stukken te lezen, mee te denken en dan ook echt kunnen helpen om dingen te veranderen.”

Ze belandde na haar stage dan ook al snel in de raadscommissie in Kampen, waar ze zich bezighield met het sociaal domein. Kyra woont inmiddels ook weer in Kampen.

Biertje

De politieke arena heeft haar in meerdere opzichten positief verrast. “Hoe oneens mensen het ook kunnen zijn in een debat, na afloop samen een biertje drinken is heel gewoon. Zo leer je elkaar op een andere manier kennen en kun je ook van elkaar leren. Wel valt op dat provinciaal de inhoudelijke verschillen groter zijn dan in een stad als Kampen, zeker als het gaat om onderwerpen als mobiliteit en klimaat.”

Vrouwen

Kyra heeft bewondering voor vrouwen die zich hebben ingezet voor grote ontwikkelingen in de geschiedenis, zoals feministes Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs: “Ik vind het ook heel mooi om lid te zijn van het Els Borst netwerk. Zij liet een grote politieke nalatenschap achter, die moeten we koesteren.”

Vertrouwen

“Ik hoop na mijn politieke carrière een bijdrage te hebben mogen leveren aan het vertrouwen dat mensen hebben in de politiek. Daarom is het belangrijk dat je als politicus altijd toegankelijk bent. Dit mag wat mij betreft nog wel meer worden.”

En die aanspreekbaarheid aanvaardt ze nu al. Als kersvers statenlid en Kampense politica wordt ze af en toe herkend. Daarover verbaast ze zich wel: “Vreemde mensen spreken mij soms in bijvoorbeeld de snackbar aan op bepaalde onderwerpen. Dat is leuk, maar ook even wennen natuurlijk.”

Kyra koos bewust voor D66 omdat het een middenpartij is, maar toch sociaalliberaal: “D66 is heel progressief. Dat vind ik belangrijk. Dat is nog niet overal vanzelfsprekend, ook dat heb ik ondervonden.”

Jongeren

Haar thema’s zijn cultuur, mobiliteit en economie: “Ik ben breed geïnteresseerd en heb tijdens de campagne gezegd dat ik het belangrijk vind jongeren een stem te geven. In de portefeuilles die ik mag beheren kan ik daar nu daadwerkelijk iets in betekenen. Inhoudelijk, met onderwerpen als openbaar vervoer, etc. Maar ook procesmatig, om de rol van inwoners bij besluitvorming te vergroten.

Samenwerking met o.a. een jongerenraad vindt ze daarom ook heel belangrijk. De jongeren van nu zijn onze toekomst. Ze brengen een nieuwe blik op de wereld en op de politiek, en het zou zonde zijn hen niet te horen.

Kyra combineert haar statenlidmaatschap met haar studie. Haar bijbaantje bij de schoenenwinkel staat voorlopig even op een laag pitje.

Meer van Kyra Selles