Steun ons en help Nederland vooruit

Jos Mooijweer

Statenlid

Blokzijl

Jos Mooijweer (1961) is sinds september 2017 Statenlid. Hij is tevens voorzitter van D66 Steenwijkerland, senior informatiespecialist bij het Historisch Centrum Overijssel en woont in Blokzijl. Mooijweer vervangt Claar Grooten, die om gezondheidsredenen tijdelijk haar Statenlidmaatschap heeft moeten neerleggen. Jos zet zich in voor de portefeuilles Cultuur en Regionale economie.

 

“Ik ben geworteld in Vollenhove, maar heb ook grote belangstelling voor wat er buiten die streek gebeurt,” legt Mooijweer uit. Hij studeerde Geschiedenis, woonde in Utrecht en Amsterdam maar verloor nooit het contact met zijn geboortegrond.

“Politiek was overigens niet echt een belangrijk item in het gezin waarin ik opgroeide, hoewel ik wel uit een CHU-nest kom. Mijn ouders hadden een café, een kruidenierswinkel en een verzekeringskantoor aan huis. Mijn moeder deed de winkel, mijn vader het kantoor, het café deden ze samen. Ze waren dus altijd in de buurt. Geleidelijk aan werden het café en de winkel afgestoten om ruimte te maken voor het groeiende kantoor.

 

DNA

Het was bij ons thuis door al die bedrijvigheid een drukte van belang. Daarnaast waren er  oor de week altijd neefjes, vriendinnetjes en grootouders over de vloer die tussen de middag overbleven voor school, kwamen helpen in het huishouden of gewoon voor de gezelligheid. En iedereen at altijd mee. Een typisch voorbeeld van ‘de zoete inval’. Ik ben opgegroeid in een veel bredere kring dan het gezin waarin ik geboren werd. Al vroeg leerde ik dat de samenleving niet bestaat uit individuen, de binding is essentieel. Dat gedachtegoed zit in het DNA van D66, in de combinatie van sociaal en liberaal. Dat spreekt mij dan ook erg aan. Iedereen moet kansen kunnen benutten, maar we moeten niet menen dat we het alleen wel redden. Op die manier kijk ik naar de wereld en ik hecht daarbij grote waarde aan ons culturele erfgoed. Onze cultuur en identiteit zijn voor een belangrijk deel gevormd door ons verleden. Wat geweest is kunnen we niet meer veranderen. Dat is misschien jammer, maar dat onveranderlijke biedt tegelijk ankers en houvast, ook als het moeilijk wordt.

 

Imago

Opvallend is dat veel D66’ers die op het platteland wonen, zich daar inzetten voor de gemeenschap. Maar we blijven vaak een beetje aan de buitenkant, we mengen ons niet zo snel. Een wat sterkere binding met de lokale gemeenschap zou voor D66 goed zijn. Sommige dingen snap je nu eenmaal beter als je de mentaliteit kent. En het helpt ook om van het vervelende imago van elitair en Randstedelijk af te komen.

 

Vrijheid en geborgenheid

Ik vind dat als je verantwoordelijkheid voelt om iets te verbeteren, je dat ook daadwerkelijk moet doen. Dat kan via de politiek. En dat motiveert mij.

Toen ik voor het eerst mocht stemmen bezocht ik ledenvergaderingen van verschillende partijen. Ik voelde me direct thuis bij D66. De sfeer en houding die ik er aantrof sloten aan bij de waarden die ik in mijn jeugd meekreeg: een mooie combinatie van vrijheid en geborgenheid. Het is best fijn om geïnspireerd te worden door een ideologie of levensovertuiging, maar je moet wel je eigen verstand blijven gebruiken.

 

 

Cultuur is geen franje

Ik zou graag zien dat cultuur meer op waarde en verdienste wordt geschat, als wezenlijk onderdeel van ons welzijn. Vaak wordt bij bezuinigingsmaatregelen meteen naar cultuur gekeken, omdat ze wordt gezien als ‘ franje’ en ‘luxe’. Maar cultuur is cement voor de samenleving. Dat besef zou ik graag wat breder laten landen. Gelukkig neemt de politieke belangstelling voor cultuur toe, al was het alleen maar om haar sterk groeiende economische betekenis. Cultuur gaat overigens lang niet alleen over een concert, theatervoorstelling of tentoonstelling, maar vind je ook veel dichter bij huis, in alledaagse vormen als tradities en streektaal.

 

Op de bres voor streektaal

Bij mijn installatie als plaatsvervangend Statenlid heb ik de eed afgelegd in mijn moerstaal, het Vollenhoofs, één van de vele Overijsselse streektalen. Dat was nog nooit eerder gedaan. Het was een statement. Streektaal is het meest wezenlijke element van de Overijsselse identiteit en cultuur. Ik zou graag willen dat dit besef doordringt. Het is een taal, waarvoor we ons niet hoeven te schamen. Maar ook geen taal die we voor onszelf mogen houden om buitenstaanders uit te sluiten. Het is een taal die verbonden is met een rijke geschiedenis en cultuur (o.a. Hanze), en die we met trots aan onze kinderen mogen doorgeven. Het zou enorm helpen als de Rijksoverheid eindelijk overgaat tot de volgende stap in de erkenning van het Nedersaksisch.

 

Brede kijk

Een docent op de lagere school is mij altijd bijgebleven. Hij was nog jong, midden twintig, en had een verrassende, brede kijk op de wereld. Dat fascineerde mij.

Meester Van Kempen bracht een nieuw en artistiek geluid. Bovendien was hij erg betrokken bij zijn leerlingen, liet ze in hun waarde en respecteerde ieders mening. Ongeacht levensovertuiging of afkomst. Een D66’er ‘avant la lettre’ misschien wel…

 

“Cultuur is het fundament van onze samenleving”

Jos Mooijweer

Jos Mooijweer is sinds september 2017 Statenlid. Hij is tevens voorzitter van D66 Steenwijkerland, senior informatiespecialist bij het Historisch Centrum Overijssel en woont in Blokzijl. Mooijweer vervangt Claar Grooten, die om gezondheidsredenen tijdelijk haar Statenlidmaatschap heeft moeten neerleggen. Jos zet zich in voor de portefeuilles cultuur en regionale economie.

Meer van Jos Mooijweer