Steun ons en help Nederland vooruit

Gerrit van Hofwegen

Statenlid

Tel: 06 511 77 687

Ik ben in 1953 geboren en getogen in Zuid-Holland en woonde op Goeree-Overflakkee, in Sliedrecht, Papendrecht en Gouda. Sinds 15 jaar wonen mijn vrouw en ik in Dalfsen. Met heel veel plezier. Want het is er relatief stil, we hebben ruimte en ’s avonds is het er nog echt donker.

Ik werk – vanuit het bedrijf dat ik samen met mijn vrouw heb – als zelfstandig interimmanager, adviseur en coach. We voeren opdrachten uit voor de overheid, waarbij ik mij vooral richt op gemeenten. Het gaat vaak over het functioneren van personen binnen – en de relatie tussen – bestuur en ambtelijke organisaties.

In Dalfsen zet ik mij in om D66 een gezicht te geven en ondersteun ik ons gemeenteraadslid. Verder was ik nauw betrokken bij de opzet van de afdeling Vechtdal.

In mijn vrije tijd ben ik te vinden in onze tuin, op de golfbaan of in mijn klassieke auto.

Populisme

Ik ben opgegroeid in een gezin met een bestuurlijke achtergrond. Politiek was altijd onderwerp van gesprek. Maar ook de integriteit van de overheid zelf. Ik kan daarom wel stellen dat populisme me ertoe heeft gezet om de politiek in te gaan. Ik wil graag laten zien dat het anders kan, dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Geloofwaardigheid en vertrouwen zijn grote issues. Als er een compromis is gesloten, vertel ik waar dat pijn heeft gedaan vanuit mijn standpunt.

Deze manier van optreden leerde ik ook van mijn leraar Nederlands. Hij vertelde dat politiek vooral gaat over eerlijk zijn ten opzichte van jezelf en de buitenwereld. Immers, als je vertelt iets te zijn en je bent dat van binnen niet, dan kom je in een lastige situatie. Helaas zie ik dat nog te vaak om mij heen gebeuren. Dat raakt mij. Het is belangrijk om je kwetsbaar op te stellen en daarop aanspreekbaar te zijn. Dat vraagt om daadwerkelijke bestuurlijke vernieuwing. Daarover heb ik een aantal keren gesproken met Hans van Mierlo. We kwamen er niet uit. Ik leerde van hem dat je door moet gaan en je realiseren dat het een weerbarstig proces is.

Gedrevenheid

Ik heb veel bewondering voor Hans van Mierlo. Ondanks vele ups-and-downs is hij zijn eigen verhaal niet kwijtgeraakt. Jan Terlouw bewonder ik om zijn gedrevenheid om echte veranderingen door te zetten. Daarnaast waardeer ik Herman Tjeenk Willink om zijn oprechtheid en autoriteit. Hij weet als geen ander erudiet de leiding te nemen in moeilijke situaties.

Daarom D66

D66 is de partij die het echt anders wil doen en wil breken met de niet-democratische trekjes van andere partijen. D66 is opgericht om integriteit en versluiering van motieven in het democratisch proces aan de kaak te stellen en daar sta ik voor.

Portefeuilles: Mobiliteit en financiën (tweede woordvoerder regionale economie)

Transparant

Ik koos voor de politiek om twee redenen. De eerste is mijn bezorgdheid over de democratische kwaliteit van de uitvoering van steeds meer overheidstaken. Taken op het gebied van o.a. veiligheid, zorg, onderwijs en gezondheid zijn in handen van organisaties met besturen die autocratisch worden gevormd, elke democratische legitimatie missen en niet transparant opereren. Steeds vaker komen deze organisaties in het nieuws met integriteits- en legitimiteitsproblemen.

Opportunisme

De tweede reden is de integriteit in de politiek zelf. Het opportunisme viert hoogtij en neemt het zicht weg op de werkelijke motieven, op wat men werkelijk wil bereiken. Deze versluiering van waar men voor staat is een grote bedreiging voor onze democratie, ook in Overijssel.

Financiën

Overheidsfinanciën zijn best ingewikkeld, ik heb dat altijd interessant gevonden, ook als financieel verantwoordelijke van gemeenten en zelfs in een artikel 12-gemeente. Het is onze inzet om een gezond financieel beleid te voeren, waarbij de lasten van vandaag ook nu gedragen worden. Een gezond financieel beleid dat ruimte laat voor een gezonde toekomst, met inzichtelijke begrotingen en rekeningen. De provincie Overijssel is een rijke overheid, niet alleen omdat er ruime reserves zijn, maar ook omdat deze provincie geen schulden heeft en wel een behoorlijke hoeveelheid kapitaalgoederen (wegen, bruggen, viaducten etc.)

Mobiliteit

Mobiliteit gaat me aan het hart. In vorige Statenperiode ondersteunde ik de fractie al op het dossier Luchthaven Twente. Toen als burgercommissielid, nu als Statenlid. Ik zet me graag in voor dossiers als vliegveld Lelystad, het openbaar vervoer in onze provincie etc.

 

 “Als je ongeloofwaardig bezig bent, geef je gratis publiciteit aan een ander. “

Gerrit van Hofwegen

Tel: 06 511 77 687

Meer van Gerrit van Hofwegen