Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 januari 2019

Lithium Werks: duurzame kansen voor economie

Lithium Werks is een zeer innovatief bedrijf dat hard op weg is een keyplayer te worden op het gebied van lithium batterijen. Op dit moment zijn de markt, de patenten, kennis en fabricage voor energieopslag in batterijen grotendeels in handen van China. Qua technologie hebben we een inhaalslag van 10-15 jaar te maken. Dit type lithiumbatterij biedt niettemin nog een mogelijkheid om een wereldspeler in energieopslag te worden en op EU-niveau leading te zijn. Maar dan moet die marktpositie snel veroverd worden. Over de hele wereld worden in rap tempo enorme fabrieken gebouwd voor de fabricage van lithiumbatterijen.

De R&D campus – het onderzoekslaboratorium – voor de wereldwijde productie komt op de voormalige luchtmachtbasis Twenthe. De perfecte plek: nabijheid van een technische universiteit met uitstekende reputatie en nog weinig concurrentie tussen bedrijven om talenten te werven. Als Lithium Werks de hoopvolle kansen weet te benutten, zal Technology Base Twente zeker meer bedrijven aantrekken die zich in de buurt van de campus willen vestigen. Naar verwachting zal de Twentse campus helpen talenten aan te trekken en vast te houden, en daarnaast gastvrij onderdak bieden aan samenwerkende onderzoekers uit de hele wereld. Zo kan intensief en mondiaal samengewerkt worden aan de ontwikkeling van batterijen met een energieopslag en -afgifte voor specifieke motoren en apparaten.

De Staten brachten op 21 december een werkbezoek aan Lithium Werks. Daarbij was ook een delegatie van het ministerie van Economische Zaken uit Den Haag.

Onder de paraplu van Lithium Werks is bedrijf Super B in Hengelo inmiddels begonnen met de fabricage van lithiumbatterijen. We bekeken de fabriekshal waar de lithiumbatterijen worden geassembleerd. De fabricage van de batterijcellen vindt in het buitenland plaats en spraken met o.a. directeur Wim Koolen over de vestiging van de R&D campus in Twente.

Om de noodzakelijke energietransitie succesvol uit te voeren zijn we aangewezen op opslag van energie uit schone opwekking van zon en wind. De lithiumbatterij biedt hiervoor belangrijke voordelen: licht van gewicht, snel oplaadbaar, weinig energieverlies, duurzaam in gebruik en bij afvalverwerking herbruikbaar. Kortom, TBT kan uitgroeien tot een brainport van internationale allure.

Overijssel heeft (via fondsen) vanwege de gunstige perspectieven een investeringsbijdrage geleverd. D66 steunt die investering, de koers voor de campus en de vestiging van een omvangrijke assemblagelijn. Wel blijven we kritisch op investeringen – met gemeenschapsgeld – uit de provincie en blijven ze zeer scherp op transparante processen, ook als het gaat om governance.

Voor alle duidelijkheid: de Staten mengen zich niet in de onderhandelingen over de grondprijs tussen Lithium Werks en de provincie. Dat hebben we tijdens dit werkbezoek vanuit D66 ook aan de heer Koolen duidelijk gemaakt. We vertrouwen op een succesvolle uitkomst van die besprekingen.

Er is veel te doen geweest rondom de investering vanuit Overijsselse overheidsfondsen om een R&D campus voor Lithium Werks te realiseren op Technology Base Twente in Enschede. De D66 Statenfractie was daar in de commissie en in PS zeer kritisch over. Moeite met de gang van zaken rondom de informatievoorziening en besluitvorming wegen uiteindelijk niet op tegen het veelbelovende economisch perspectief van deze investering voor Twente. Daarom hebben we vóór gestemd. Voorwaardelijk: we willen een fundamentele discussie (evaluatie en heroriëntatie van overheidsinvesteringen) over de rol en organisatie van Overijsselse investeringsfondsen en de betrokkenheid van de Staten daarbij. Die discussie vindt in januari 2019 plaats.