Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 november 2019

Langzamer rijden: vervelend of dé oplossing?

De stikstofcrisis speelt al een aantal maanden een grote rol in de politiek. Afgelopen woensdag kwam het kabinet met een pakket aan maatregelen waarbij de stikstofdepositie zal worden verlaagd. Het pakket is divers maar kent vooral maatregelen voor de korte termijn. Het besluit dat de laatste dagen de meeste ophef veroorzaakt  is het verlagen van de snelheidslimiet naar 100 km/u. Deze maatregel zal overdag gaan gelden op de Nederlandse snelwegen; ’s nachts geldt dit limiet niet.

Compensatie

Hoewel deze maatregel de algehele stikstofproblematiek niet oplost, biedt dit op de korte termijn wel weer ruimte in de bouw. Met de snelheidsverlaging wil het kabinet de stikstofdepositie dusdanig minderen dat er weer ruimte ontstaat voor de bouw van 75.000 woningen. Voor grotere bouwprojecten is deze maatregel alleen nog niet voldoende. In december komt het kabinet daarom samen met de provincies met aanvullende maatregelen. Ook zal de speciaal samengestelde stikstofcommissie onder leiding van Johan Remkes een rapport presenteren. Daarin  wordt de aanpak van het stikstofprobleem voor de lange termijn wordt uitgewerkt. Er komen dan ook specifieke aanbevelingen en oplossingen voor de scheep- en luchtvaart (Lelystad Airport).

Wat doen we nu?

D66 Overijssel wil onderzoeken of het verlagen van de snelheid op provinciale wegen een bijdrage kan leveren aan sterker natuur door het verminderen van de stikstofdepositie. Hiervoor is afgelopen woensdag bij de Provinciale Statenvergadering een motie ingediend samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren. In Overijssel zijn diverse stukken provinciale weg waarop 100 km/u mag worden gereden. Een auto rijdt echter het zuinigst en minst vervuilend bij een snelheid van 70 tot 90 km/u. Een constante snelheid en minder snelheidsverschillen tussen voertuigen onderling levert bovendien ook een positief effect ten aanzien van verkeersveiligheid.

Door het terugbrengen van de snelheid op provinciale wegen en de daaruit resulterende optimale doorstroming kan de uitstoot van voertuigen worden beperkt. Die lagere snelheid zien we het liefst vooral in de buurt van de speciaal beschermde ‘Natura2000’ gebieden. Daar is de stikstofdepositie namelijk van grote invloed op de steeds verder afnemende rijkdom aan biodiversiteit en de noodzakelijke herstelmaatregelen. In onze motie pleitten we daarom voor onderzoek naar de omgevings- en veiligheidseffecten van een snelheidsverlaging op provinciale wegen.

Doordat de Gedeputeerde tijdens de bespreking al heeft ingestemd met het uitvoeren van zo’n onderzoek hebben wij onze motie aangehouden. Wij blijven de vinger aan de pols houden en wachten de resultaten van het onderzoek af.

En als het om de lange termijn gaat? Dan zien wij toch het liefst meer fietsers en treinreizigers en minder mensen op de autoweg. Dus blijven we onverminderd pleiten voor sterker OV en robuuste fietswegen.