Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 mei 2022

Koeien horen in de wei

Afgelopen maandag 30 mei was een protestdag.
Koeien blijven binnen als protest tegen juridische uitspraken over vergunningen. Want ook beweiden heeft een vergunningsplicht. Een deel van de sector kwam daarom in protest.

Ondertussen heb ik heb langzaamaan wel zeer grote zorgen over het kunnen houden van koeien in Nederland.

Als D66 willen we dieren meer ruimte bieden en gelijktijdig de natuur beschermen. Dit leidt tot minder dieren per hectare. Hierbij is er een keuze; óf beperking van de veestapel
óf meer grondgebruik voor een agrarisch ondernemer. Er is echter bijna nergens meer ruimte voor meer grond.

“Ruimte” staat onder grote druk vanwege de vele opgaven die er zijn: waterbuffering, huizen bouwen, meer natuur, infrastructuur, bedrijfsterreinen enzovoort. Deze verdeling en opgaven dwingen ons uiteindelijk tot keuzes. Eén daarvan is om de bestaande veestapel te beperken met als gevolg minder uitstoot en daardoor minder schade aan de natuur.
Maar deze keuze moet gepaard gaan met een perspectief op een goed verdienmodel. Iedereen wil loon naar werken en gedane investeringen moeten wel terugverdiend worden.
Dàt is waar D66 Overijssel zich voor inzet.

Dus verminder de veestapel, geef ruimte aan natuur inclusieve en kringloopboeren en biedt hen een toekomstbestendig bedrijfsmodel; marges omhoog?; meer vergoeding voor natuurbeheer?; extra toeslagen voor biodiversiteit?; meer vergoeding voor beweiden?

Het beperken van de veestapel is nodig en verder uitstel helpt de sector niet vooruit. Dat weten veel boeren dondersgoed. Wat geboden moet worden is een écht perspectief. Daar heeft de sector recht op. Het is aan politiek Den Haag dat te regelen.

Koeien horen in de wei. Daar kan ik (bijna) elke dag van genieten. En dat wens ik ook volgende generaties toe.