Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 januari 2021

Is politiek in Overijssel alleen voor politici of ook voor inwoners?

Overheden die menen dat ze inwoners bij de democratie willen betrekken zijn er volop, overheden die de daad bij het woord voegen zijn dunner bezaaid. Dat blijkt ook maar weer eens in de Provinciale Staten van Overijssel. Als woensdag 27 januari het D66-voorstel voor het ‘recht van burgeramendement’ in stemming wordt gebracht, lijkt de coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP en daarmee een meerderheid de macht toch liever bij zichzelf te houden. 

Recht van burgeramendement

Het ‘recht van burgeramendement’ biedt inwoners die zich organiseren rondom een onderwerp dat hen raakt de mogelijkheid om bij een voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) met wijzigingsvoorstellen te komen. Dat zogenoemde amendeerrecht is binnen ons democratisch stelsel tot nu toe alleen voorbehouden aan de politieke volksvertegenwoordigers. Maar met het recht van amendement krijgen ook inwoners – los van politieke partijen – het recht om mee te praten.

Instrumenten van participatie

Dit voorstel draagt dan ook substantieel bij aan de bestaande instrumenten van participatie. Ook op het einde, bij de behandeling van voorstellen in de Staten, schenkt dit plan inwoners het recht om mee te doen. Als inwoners een kwart van de kiesdrempel, zo’n 550 handtekeningen, op korte termijn bijeen weten te brengen en een wijzigingsvoorstel indienen, dan heeft dat de kracht van een amendement waarover Provinciale Staten kan stemmen.

Inwoners buiten besluitvorming houden

Het argument dat de invoering van deze vorm van burgerparticipatie te omslachtig zou zijn, zoals in de wandelgangen van het Provinciehuis gefluisterd wordt, kan meteen van tafel. Dit voorstel is grondwettelijk, vergt geen geld en versterkt juist het meedoen. En toch lijken veel andere fracties op de rem te trappen als het gaat om het versterken van de democratie en het betrekken van inwoners bij de provinciale besluitvorming. Tijdens de bespreking van het voorstel in de commissie kwamen argumenten op tafel zoals: ‘voegt niks toe, is onnodig’, ‘inwoners weten ons als fractie wel te vinden’ en ‘we hebben al instrumenten voor meedoen’. Maar geen van de argumenten snijdt hout of geeft een inhoudelijk argument om inwoners buiten de besluitvorming te houden.

Niemand heeft iets te verliezen

D66 gaat woensdag nogmaals proberen meer politieke partijen achter het voorstel ‘recht van burgeramendement’ te krijgen. Want niemand heeft iets te verliezen. We bieden inwoners die zich belanghebbende voelen door een Statenvoorstel juist een nieuw instrument om mee te doen. En niet alleen om spek en bonen, maar echt tot in en bij de finale behandeling van het voorstel in de Staten van Overijssel.

Politiek voor de inwoners

Wij vinden dat de politiek er voor de inwoners is en niet andersom. We hopen dat de Overijsselaars woensdag het vertrouwen krijgen van de coalitie. Vertrouwen die de politieke partijen zelf ook van inwoners vragen. Vooral als er verkiezingen voor de deur staan.

Lees ook:
Inwonersparticipatie
Digitale volksvertegenwoordiging en democratie: hoe dan?