Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

INVESTEREN DOET RENDEREN

De tijd tikt door: nu investeren in een leefbare aarde

 

D66 kiest voor een leefbare aarde, ook voor volgende generaties. Daarom moet er een Deltaplan komen voor klimaat. Maar er is meer.

 

Prioriteit

Wij vinden dat de klimaatopgave de hoogste prioriteit heeft. D66 wil een schone toekomst met een sterk klimaat. We zijn een van de rijkste landen, hebben grote kennis, zijn innovatief en moeten als land voorop willen lopen. Vandaag 7 februari 2019 demonstreren scholieren voor een goed klimaat. Ze roepen partijen op tot meer actie te komen voordat het te laat is. Dat verdient volle steun!

 

Steun

We gaan met elkaar over naar duurzame energie: daar horen ook windmolens en zonneparken bij. Naast aardwarmte, restwarmte benutten van bedrijven en vergisting.

Ik was onlangs in Ambt Delden: boer Kristen wil twee windmolens realiseren op eigen terrein, gesitueerd nabij een snelweg, en betrekt de omgeving daarbij. Dat verdient steun! D66 wil dit samen met inwoners, het mkb en het bedrijfsleven doen. Plaats je een windmolen, het liefst in lijnopstelling: dan moet je 50% van de opbrengsten ook terug laten komen naar de omgeving / inwoners. Dat zorgt mede voor draagvlak.

 

Opwekking van zonne-energie: op het dak én met elkaar

Zonneparken zijn een optie maar we vinden dat we eerst moeten zorgen dat onze Overijsselse daken vol zitten. Op de grond kan tijdelijk en liefst met bijvoorbeeld schapen eronder en fraai ingebed in de omgeving (zie het zonnepark in Wierden).

Er zijn al meer dan 100 energie-initiatieven in Overijssel waar inwoners zelf aan de slag zijn. Wierden, Heeten, Dalfsen met zonneparken. Veel energiecorporaties helpen inwoners bij verduurzamen van de woning: isoleren, alternatieve bronnen.

 

Deltaplan

Er moet een Deltaplan komen voor klimaat. D66 wil het geld dat we kregen uit de verkoop van de energiemaatschappij investeren. Dat betekent dat we – bovenop lopende programma’s – minstens 300 miljoen vrijmaken om alle inwoners (ook hen met een krappe portemonnee) en bedrijven te helpen. Dat doen we door het verstrekken van leningen en via investeringsfondsen. Want investeren doet renderen! Dat is een goed klimaat ons waard. En zorgt bij alle inwoners voor lagere lasten.

 

D66 kijkt niet weg
D66 stelt niet uit. Wij handelen vandaag. Uiteindelijk woont iedereen het liefst in een duurzaam huis, met lagere energielasten. Dat kan. Door nu duurzaam te investeren.

 

Dat hoeft niet allemaal vandaag maar zal jaren tijd vergen. Maar laten we niet uitstellen tot er misschien ooit iets beter en (nog) duurzamer is. Nu handelen.

Er is geen tijd te verliezen. En als je het niet wilt voor jezelf: denk dan aan alle kinderen!

D66 kiest voor de toekomst: voor een goed klimaat.